Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Studijní opora - Základy makroekonomické analýzy

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
12704
Poslední úprava
01.10.2018
Zobrazeno
962 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Cíle studia předmětu a jeho obsah

Cílem předmětu je osvojení teoretických znalostí o analytických přístupech a získání dovedností při jejich praktické aplikaci. Předmět seznamuje se základními ukazateli používanými v makroekonomické analýze při hodnocení růstové výkonnosti, konkurenceschopnosti a vnější a vnitřní rovnováhy národní ekonomiky při srovnání v čase a mezi zeměmi. Znalosti těchto ukazatelů jsou aplikovány při interpretaci aktuálních vývojových trendů domácí ekonomiky v mezinárodním srovnání a jejich hospodářsko politických souvislostí.

Z hlediska obsahu je předmět členěn do dvou základních oddílů a šesti oblastí (kapitol) s níže uvedenými klíčovými tematickými okruhy (jejich podrobné členění ukazuje obsah opory.

ODDÍL 1: Základní ukazatele

■ Hospodářský růst: definice nejvýznamnějších ekonomických agregátů, odlišení nominálního a reálného vyjádření, vymezení faktorů růstu v krátkém a dlouhém období, resp. charakteristik cyklického vývoje HDP a jeho složek, charakteristiky konvergence/divergence ekonomické úrovně.

Klíčová slova:

základní ukazatele

účetnictví

mezinárodní srovnání

zahraniční obchod

rovnováhaObsah:
 • ÚVOD: Pokyny ke studiu předmětu 5
  1. Cíle studia předmětu a jeho obsah 5
  2. Pomůcky pro samostatné studium 6
  3. Průvodce oporou 7
  4. Literatura a další zdroje 8
  1. ZÁKLADNÍ UKAZATELE 9
  1.1 HOSPODÁŘSKÝ RŮST 10
  1.1.1 Hospodářský růst 10
  Základní ukazatele 10
  1.1.2 Cyklický vývoj ekonomiky 12
  Základní pojmy 12
  Historie hospodářských cyklů 13
  1.1.3 Dlouhodobý hospodářský růst 13
  Hospodářský růst a konvergence 13
  Tranzitivní ekonomiky 14
  Faktory dlouhodobého růstu 14
  1.1.4 Klíčová slova 15
  1.1.5 Shrnutí 16
  1.1.6 Otázky 16
  1.2 NÁRODNÍ ÚČETNICTVÍ 18
  1.2.1 Systém národních účtů 18
  Základní pojmy 18
  1.2.2 Metody vyjádření HDP 19
  Výrobní metoda 19
  Výdajová metoda 20
  Důchodová metoda 21
  1.2.3 Klíčová slova 22
  1.2.4 Shrnutí 22
  1.2.5 Otázky 23
  1.3 MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ 24
  1.3.1 Ekonomická a cenová úroveň 24
  Základní ukazatele 24
  Evropský srovnávací program 25
  1.3.2 Klíčová slova 26
  1.3.3 Shrnutí 27
  1.3.4 Otázky 27
  2. KONKURENCESCHOPNOST A ROVNOVÁHA 28
  2.1 KONKURENCESCHOPNOST 29
  2.1.1 Širší pojetí ekonomické úrovně 29
  Úroveň lidského rozvoje 29
  2.1.2 Politicko-ekonomická hlediska 30
  Politická svoboda a postup reforem 30
  Ekonomická svoboda 31
  Rozsah korupce 31
  Ratingy zemí 32
  2.1.3 Konkurenceschopnost zemí 32
  Ročenky konkurenceschopnosti 32
  Lisabonská strategie 33
  2.1.4 Klíčová slova 35
  2.1.5 Shrnutí 35
  2.1.6 Otázky 36
  2.2 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A INVESTICE 38
  2.2.1 Zahraniční obchod 38
  Globalizace 38
  Základní ukazatele 39
  Strukturální změny a konkurenceschopnost 40
  2.2.2 Přímé zahraniční investice 41
  Základní ukazatele 41
  Význam PZI 42
  2.2.3 Klíčová slova 43
  2.2.4 Shrnutí 44
  2.2.5 Otázky 44
  2.3 VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ROVNOVÁHA 46
  2.3.1 Vnitřní rovnováha 46
  Cenový vývoj 46
  Veřejné finance 47
  Stabilita finančního sektoru 49
  Trh práce 49
  2.3.2 Vnější rovnováha 50
  Platební bilance 50
  Kurzový vývoj 51
  2.3.3 Klíčová slova 52
  2.3.4 Shrnutí 53
  2.3.5 Otázky 54
  DODATEK: Testová část 56
  1. Odpovědi na zadání v opoře 56
  2. Vzorový zkouškový test 68
  3. Požadavky na seminární práci 70
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše