Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Studijní materiály k předmětu Ekonomie II

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
1 x
Velikost
1,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
4468
Poslední úprava
03.11.2014
Zobrazeno
1 290 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Makroekonomie
Standardní ekonomie bývá členěna na mikroekonomii a makroekonomii.
Mikroekonomie (mikros = malý) zkoumá chování spotřebitele nebo firmy, tedy chování určitých dílčích segmentů ekonomiky.
Teorie dílčí rovnováhy zkoumá tyto segmenty samostatně, zkoumáme-li vzájemné vazby mezi těmito subjekty, hovoříme o teorii všeobecné rovnováhy.
Makroekonomie ( makros = velký) zkoumá tendence ve vývoji celé domácího ekonomiky, zabývá se agregátními (souhrnnými) veličinami. Předmětem jejího zkoumání je např vývoj produktu, nezaměstnanosti, inflace.
Obě disciplíny se zabývají také zásahy vlády do působení tržních sil (smíšená ekonomika). V mikroekonomii se jedná např. o regulaci monopolů, trhu s byty, trhu práce, v makroekonomii jde o usměrňování agregátních veličin.
1.1 Vztah mikro - a makroekonomie
V rámci výuky se jeví obě disciplíny jako relativně samostatné. Ale ve skutečnosti je není možné důsledně od sebe oddělit. Jejich vzájemný vztah lze charakterizovat existencí:
1) mikroekonomického základu makroekonomie, neboť v pozadí úvah o vývoji makroekonomických veličin stojí představy o chování mikroekonomických subjektů.
2) makroekonomického rámce fungování mikroekonomických procesů, tzn. rozhodování mikroekonomických subjektů je ovlivněno makroekonomickými okolnostmi.

Klíčová slova:

makroekonomie

hrubý domáci produkt

agregátní poptávka

inflace

cena

mzdy

penízeObsah:
 • 1. Makroekonomie -2-
  1.1 Vztah mikro - a makroekonomie -2-
  1.2 Makroekonomické subjekty -2-
  1.2 Makroekonomický koloběh -5-
  1.3 Základní makroekonomické veličiny, cíle makroekonomie6
  1.4 Makroekonomická stabilita -7-
  1.5 Výkyvy makroekonomických veličin -8-
  1.6 Nástroje makroekonomie - stabilizační politika -8-
  2. Produkt jako makroekonomický výstup -10-
  2.1 Hrubý domácí produkt - hdp -10-
  2.2 Hrubý národní produkt hnp -10-
  2.3 Čistý domácí a národní produkt (ndp a nnp) -10-
  2.4 Potenciální hdp -11-
  2.5 Čistý ekonomický blahobyt new -11-
  2.6 Měření hdp v praxi -11-
  2.7. Nominální hdp -13-
  2.8. Reálný hdp -14-
  2.9 Cenový deflátor hdp -14-
  3. Celkové výdaje a produkt -15-
  3.1 Keynesiánský model s linií 45 º -15-
  3.2 Dvousektorový model -16- 132
  3.3. Třísektorový model -26-
  3.3 Čtyřsektorový model -28-
  4. Agregátní nabídka a agregátní poptávka -33-
  4.1 Agregátní poptávka -33-
  4.2 Agregátní nabídka v krátkém a dlouhém období -36-
  5. Ekonomický růst a zásady hospodářského rozvoje -42-
  5.1 Měření vývoje produktu: -43-
  5.2 Ekonomický růst a rozvoj -44-
  5.3. Faktory mající vliv na hospodářský růst -44-
  5.4 Kvantitativní a kvalitativní zdroje ekonomického růstu -45-
  5.5 Produktivita výrobních faktorů -45-
  5.6 Růstové účetnictví -45-
  6. Hospodářské cykly -48-
  6.1 Charakteristika cyklu -48-
  6.2 Střednědobé hospodářské cykly -48-
  6.2 Příčiny střednědobých hospodářských cyklů -50-
  6.3 Teorie konjunktury -52-
  6.4 Důsledky hospodářských cyklů -55-
  6.5 Proticyklická politika -55-
  6.6 Předvídání hospodářských cyklů -56-
  7. Nezaměstnanost -57-
  7.2 Trh práce -58- 133
  7.3 Příčiny a formy nezaměstnanosti -59-
  7.4. Důsledky nezaměstnanosti -63-
  7.5 Snižování nezaměstnanosti -63-
  8. Inflace -65-
  8.1 Cenová hladina -65-
  8.2 Druhy inflace -67-
  8.3 Růst mezd a inflace -69-
  8.4 Dovoz inflace -70-
  8.5 Setrvačná inflace -70-
  8.6 Důsledky inflace: -71-
  8.7 Protiinflační politika -72-
  8.8 Inflace a nezaměstnanost philipsova křivka -72-
  9. Peníze, funkce peněz, formy peněz, nabídka peněz -76-
  9.1 Nabídka peněz -76-
  9.2 Poptávka po penězích -77-
  9.3 Rovnováha na trhu peněz -78-
  9.4 Struktura českého bankovní systému, postavení a úloha centrální banky -78-
  10. Monetární politika -81-
  10.1 Nástroje monetární politiky a multiplikátor peněžní nabídky -81-
  10.2 Keynesiánský přístup k měnové politice -83-
  10.3 Monetaristický přístup k měnové politice -87- 134
  10.4 Alternativní přístupy k měnové politice -89-
  11. Kvantitativní teorie peněz -90-
  11.1 Kvantitativní rovnice ( rovnici směny) -90-
  11.2 Teorie cambridgeské rovnice -90-
  11.3. Monetaristická verze kvantitativní teorie peněz -91-
  11.4 Teorie peněz - john maynard keynes -92-
  12.Rozpočet a fiskální politika -95-
  12.1 Cíle fiskální politiky: -95-
  12.2 Nástroje fiskální politiky -95-
  12.3 Vliv fiskální politiky na výkon ekonomiky -96-
  12.4 Limity fiskální politiky -99-
  12.5 Rozpočet -99-
  12.6 Alternativní přístupy k fiskální politice -103-
  13. Analýza modelu is - lm -105-
  13.1. Křivka is -105-
  13.2 Křivka lm -107-
  13.3 Vzájemné spolupůsobení křivek is a lm -108-
  13.4 Monetaristická křivka lm -108-
  13.5 Účinky změn fiskální a monetární politiky na křivky is a lm -109-
  13.6 Magický čtyřúhelník -112-
  14. Otevřená ekonomika - teorie mezinárodního obchodu -115-
  14.1. Komparativní výhody - důvod mezinárodního obchodu -116- 135
  14.2 Zahraničně obchodní politiky -119-
  14.3 Měnové kursy, systémy měnových kursů -120-
  14.4 Systémy měnových kurzů -125-
  14.5 Vývoj mezinárodního měnového systému -127-
  14.6 Platební bilance -128-
  Použitá literatura -131-
  Obsah -132-

Zdroje:
 • HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie pro bakalářské studium. 2. vyd. Slaný: Melandrium, 2002. 326 s. 80-86175-25-1
 • HOLMAN, Robert. Ekonomie. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 714 s. 80-7179-387-6
 • PROVAZNÍKOVÁ Romana; VOLEJNÍKOVÁ Jolana. Makroekonomie: Cvičebnice. Pardubice: FES Univerzita Pardubice, 2003. 379 s. 80 - 86175-28-6
 • SAMUELSON, Paul. A., NORDHAUS, William.D. Ekonomie. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1995. 1011 s. 80-205-0494-X