Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Strategie a strategická analýza

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
12702
Poslední úprava
01.10.2018
Zobrazeno
308 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cílem studia předmětu Strategie, strategická analýza je získat základní znalosti z dané oblasti na úrovni bakalářského studia vysoké školy manažersko-ekonomického zaměření a osvojit si základní dovednosti z tvorby strategie a provádění strategické analýzy. Studium předmětu je rozděleno do 6 lekcí.
Po úvodní lekci, v níž jsou obsažena základní metodologická východiska pro zvládnutí systémového přístupu a osvojení si systémového myšlení jako základního předpokladu pro provádění strategické analýzy a formulaci strategie.
Druhá lekce je věnována vymezení základních pojmů z oblasti strategického managementu, jehož je strategie páteřní součástí.
Třetí lekce obsahuje základní poznatky ze strategického plánovacího cyklu jako nedílné součásti procesu tvorby a realizace strategického rozvoje
Ve čtvrté lekci jsou popsány základní přístupy a metody, používané v externí strategické analýze. V terminologii systémového přístupu jde o analýzu prvků a složek vnějšíhoexterního, exogenního prostředí ekonomického organismu.
Pátá lekce se zabývá interní strategickou analýzou ekonomického organismu, nalezení jeho klíčových kompetencí jako nositelů konkurenceschopnosti a konkurenčních a komparativních efektů.
Poslední 6. lekce se zabývá formulací a tvorbou strategií jako vyvrcholení strategického plánovacího procesu - nedílné součásti strategického řízení. Struktura předmětu, viz Obsah studijní opory.

Klíčová slova:

strategický management

strategie

plánovací cyklus

analýza podniku

zdroje podniku

úspěchObsah:
 • 1. Metodologie strategického managementu
  1.1. Systémový přístup
  1.2. Ekonomický organismus jako systém
  1.3. Paradigma strategického managementu
  1.4. Informace pro strategický management
  2. Strategický management a strategie
  2.1. Základy strategického managementu a strategie
  2.1.1. Pojetí a obsah strategického řízení
  2.1.2. Druhy strategického řízení
  2.1.3. Strategické řízení a strategie
  2.1.4. Klasifikace prostředí
  2.1.5. Typologie strategií
  2.1.6. Strategie efektivnosti jako dominanta
  2.1.7. Oblasti a úrovně strategie
  2.1.8. Rozvojové strategie
  2.1.9. Analýza konkurenčního prostředí (Porterův 5F model)
  3. Strategický plánovací cyklus
  3.1. Definice poslání a cílů
  4. Strategická analýza prostředí (externí analýza)
  4.1. Pochopení povahy prostředí
  4.2. Prověření faktorů ovlivňujících externí okolí podniku
  4.2.1. PEST analýza
  4.2.2. Metoda tvorby scénářů
  4.2.3. Metoda „4C“
  4.2.4. Analýza odvětví
  4.2.5. Ohrožení ze strany nově vstupujících
  4.2.6. Ohrožení ze strany dodavatelů a odběratelů
  4.2.7. Ohrožení ze strany substitučních a komplementárních produktů
  4.2.8.Konkurenční prostředí
  4.3. Identifikace konkurenční pozice podniku
  4.3.1 Analýza strategických skupin
  4.3.2. Tržní segmentace
  4.3.3 Analýza očekávání zákazníků
  4.3.4.Analýza matice portfolia
  4.3.5.Analýza konkurence
  5. Strategická analýza podniku (interní analýza)
  5.1. Prověření zdrojů podniku
  5.1. Nalezení a popis klíčových kompetencí podniku
  5.1.1. Analýza hodnotového řetězce
  5.1.2. Identifikace klíčových kompetencí na základě analýzy hodnotového řetězce
  5.1.3. Analýza nákladové efektivity
  5.1.4. Analýza efektivity přidané hodnoty
  5.2. Srovnávací analýzy
  5.3. Bilance zdrojů a kompetencí vzhledem k organizaci
  5.4. Identifikace klíčových silných a slabých stránek podniku
  5.5. Definice řešených problémů
  5.5.1. SWOT analýza
  5.5.2. Analýza kritických faktorů úspěchu
  6. Nalezení možných variant řešení (formulace a tvorba strategií)
  6.1. Záměry a aspirace podniku
  6.1.1.1. Poslání podniku
  6.1.1.2. Vymezení rozsahu a různorodosti strategických záměrů
  6.2. Generické konkurenční strategie
  6.2.1. Cenové strategie (větve 1 a 2)
  6.2.2. Hybridní strategie (větev 3)
  6.2.3. Strategie diferenciace (větev 4)
  6.2.4. Neúspěšné strategie (větve 6, 7 a 8)
  6.3. Tvorba strategie na úrovni podniku jako celku
  6.3.1. Řízení strategického portfolia
  6.3.2. Financování strategického portfolia