Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Souhrn úkolů z předmětu Filozofie a Teorie výchovy

«»
Přípona
.rar
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
11160
Poslední úprava
27.11.2017
Zobrazeno
388 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úkol 1
Vyhledejte v literatuře a porovnejte různé definice výchovy. Vyberte tu, která je vám nejbližší a svůj výběr zdůvodněte. Pokud žádnou nevyberete, pokuste se o vlastní definici, kterou opět zdůvodněte.

Najít tu, „nejvhodnější“ definici výchovy není vůbec jednoduché. Snad každá definice je postavena a podložena nějakými důležitými myšlenkami či výzkumy. Snad podle definice i lze poznat, čím se autor výroku či definice nejvíce zabýval. Samozřejmě i mě ovlivňuje to, čím „žiji“ a čemu se více věnuji. Tomu se taky spíše přikláním.

Ve většině definicí je psáno, že výchova je „záměrné“ či „cílevědomé“ působení. Avšak jak již mnoho moudrých řeklo, vychovávat máme příkladem. Např. Anton Semjonovič Makarenko říká, že „Učit lze slovy, vychovávat příkladem.“, nebo třeba Albert Schweitzer tvrdí, že: „Dobrý příklad není jednou z možností ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost.“.
Často se od nás druzí učí to, čím jsme a co děláme, než to, co říkáme a „záměrně či cílevědomě“ utváříme. Mnohokrát si totiž neuvědomujeme, všechny naše zvyklosti, rituály, „skryté“ vlastnosti, které se od nás druzí učí, vnímají, berou si z nás příklad. I proto mě nejvíce oslovuje definice výchovy, kterou B. Blížkovský (1997, s. 23) řadí k nejsložitějším procesům, jež známe: „Výchova je optimalizací člověka a jeho světa, je záměrným zdokonalováním uceleného, uvědomělého, aktivního tvůrčího vztahu člověka (lidí) k světu, tj. k přírodě, společnosti i k sobě samému. Výchova je cílevědomé rozvíjení osobnosti (sociální skupiny), jejích vztahů k světu vnějším i vnitřními faktory jejího utváření a sebeutváření.“

Tato definice v sobě nese něco nejen cíleného, ale často utvářejícího, tvůrčího, vztahového a celkového vztahu člověka k výchově a dokonce sebevýchově.

Klíčová slova:

filozofie

teorie výchovy

pedagogika

nominalismus

koncipování vývhovy

sociální pedagogikaObsah:
 • Úkol 1
  Vyhledejte v literatuře a porovnejte různé definice výchovy. Vyberte tu, která je vám nejbližší a svůj výběr zdůvodněte. Pokud žádnou nevyberete, pokuste se o vlastní definici, kterou opět zdůvodněte.
  Úkol 2
  Který z typů výchovy podle vás nejvíce ovlivňuje člověka? Svůj výběr zdůvodněte.
  Úkol 3
  Zamyslete se nad tím, kam se asi bude do budoucna výchova ubírat a jak se pravděpodobně promění vědy jako filozofie výchovy a teorie výchovy.
  Úkol 4
  Stručně vysvětlete pojmy nominalismus, realismus, voluntarismus, determinismus, teorie společenské smlouvy, teorie solidarity, teorie sociální spravedlnosti, teorie emancipace, teorie kritiky.
  Úkol 5
  Najdete shody a rozdíly mezi jednotlivými teoriemi. Jaký mají vliv na koncipování výchovy.
  Úkol 6
  V sociologických a antropologických učebnicích si najděte uvedené směry, zasaďte je do časové osy a přiřaďte k nim autory.
  Úkol 7
  Pokuste se aplikovat uvedené schéma 12 potřeb na konkrétní edukační proces.
  Úkol 8
  V učebnicích pedagogiky vyhledejte jednotlivé směry uvedené v podkapitole 4.2, stručně je charakterizujte a uveďte ke každému směru představitele.
  Úkol 9
  Zamyslete se nad jednotlivými teoriemi a pokuste se o jejich aplikaci v rámci sociální pedagogiky.
  Úkol 10
  Rozdělte se do skupin po 5 lidech maximálně, každá ze skupin si vybere jednu ze sedmi teorií dle Bertranda a stručně ji popíše včetně představitelů. Závěrem se ji pokusí aplikovat do oblastí sociální pedagogiky.
  Úkol 11
  Představte si konkrétní výchovný proces a proveďte jeho analýzu z hlediska etap, fází a znaků. Analýzu zdůvodněte.
  Úkol 12
  Zamyslete se nad tím, jaký pedagog bude volit ten který přístup a co ho ovlivňuje při volbě východisek. Své závěry zdůvodněte.
  Úkol 13
  Zamyslete se nad tím, která ze složek výchovy je pro praktické využití v práci sociální pedagoga nejdůležitější. Svůj výběr zdůvodněte.
  Úkol 14
  Které ze zásad jsou nejdůležitější pro profesi sociálního pedagoga? Svůj výběr zdůvodněte.
  Úkol 15
  Najděte si některý s testů na hierarchii hodnot a proveďte ve svém okolí šetření. Výsledky srovnejte s hierarchiemi uvedenými v textu.
  Úkol 16
  Z výše uvedených typů morálek vyberte ty, které podle vás napomáhají rozvoji společnosti. Svůj výběr zdůvodněte.