Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Sborník vybraných podkladových studií ke studii Sociální a ekonomické souvislosti integrace České republiky do Evropské Unie

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
2,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
8408
Poslední úprava
25.07.2016
Zobrazeno
765 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod

Jednotný vnitřní trh Evropských společenství odstraňuje překážky volného pohybu kapitálu, zboží, služeb a osob. Současně se evropské právo snaží bránit vzniku neodůvodněných konkurenčních výhod. Dynamické prostředí evropského hospodářského prostoru vytváří podmínky rychlého růstu nadnárodně poskytovaných služeb. V jejich rámci stále větší počet podniků vysílá své zaměstnance k výkonu práce na delší dobu mimo domovský stát.

Právní principy evropského trhu práce nadnárodní mobilitu pracovní síly podporují. V rámci Evropských společenství jednotlivé země odstranily všechny překážky pohybu pracovníků. Podnik se sídlem v členském státě a poskytující smluvně služby v rámci Unie pro své zaměstnance nemusí žádat o pracovní povolení a/nebo vízum. Rozdíly ve mzdových hladinách uvnitř Unie, které vyplývají z historického vývoje a z různé ekonomické úrovně, však mohou vést z pohledu sociálních partnerů hostitelské země k nekalé konkurenci na národních trzích. Zásadu rovného zacházení s domácími a zahraničními pracovníky (včetně jejich stejného odměňování), jak ji definuje Nařízení EHS č. 1612/68 z 15. října 1968, o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství, specifikuje blíže z hlediska podmínek jednotného vnitřního evropského trhu služeb Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie ze 16. prosince 1996, č. 96/71 EC, o vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb (dále jen “Směrnice 96/71 EC”).

Mnohé české podniky, zejména stavební, se s reálným uplatněním evropských principů trhu práce a služeb každodenně střetávají. Problémovou oblast však zastírá závoj obchodního tajemství. Analýza právních předpisů, informací podnikové praxe a ekonomické náročnosti se snaží z pohledu trhu práce o systémový pohled na tento, v ČR nezmapovaný, segment trhu. Jeho význam pro Evropská společenství však naznačuje zmíněná Směrnice 96/71 EC.

Klíčová slova:

poskytování služeb

vstup ČR do EU

integrace

sociální souvislosti

ekonomika

studieObsah:
 • Ivo Baštýř
  Výkon práce v rámci poskytování služeb.Uplatnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 96/71 EC, o vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb, v ČR) 5
  Tomáš Doucha a kol.
  Důsledky vstupu ČR do EU na úroveň spotřebitelských cen potravin a na konkurenceschopnost a strukturu agrárního sektoru 22
  Milada Fritzová
  Šetření v podnicích zemědělské prvovýroby a zpracovatelského průmyslu 61
  Anna Kadeřábková
  Kvalitativní charakteristiky strukturálních změn české ekonomiky 78
  Karel Mráček
  Připravenosti, příležitosti a rizika v oblasti výzkumu a vývoje a kvalifikace pracovní síly z hlediska vstupu ČR do EU 116
  Jan Přikryl
  Dopady vstupu ČR do EU do jednotlivých krajů na základě průzkumu na podnicích 139
  Ladislav Šípek
  Nové aspekty restrukturalizace obchodu v ČR (trendy a rizika), změny ve struktuře maloobchodního trhu a spotřeby 186
  František Trnka
  Perspektiva českého zemědělství 231