Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Sborník vybraných podkladových studií ke Studii o sociálních a ekonomických dopadech vstupu do EU (Šance a rizika)

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
5,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
8407
Poslední úprava
25.07.2016
Zobrazeno
593 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
I. Postoje obyvatelstva ČR k migraci za prací do zahraničí; migrační potenciál ČR

Rozbor postojů obyvatelstva ČR k migraci za prací do ciziny dává podstatné informace o možném vývoji. Při jejich interpretaci a využívání v hospodářské a sociální politice státu a dalších subjektů je nutno mít na zřeteli jejich omezení - odrážejí znalosti, pozice a nálady respondentů v období průzkumu; k tomu přistupuje skutečnost, že dosud neexistují dlouhodobější věcně a metodicky porovnatelné informace, které by umožňovaly sledovat korelace mezi sociálními a hospodářskými skutečnostmi a imigračními postoji obyvatelstva za delší období.

V současné době jsou k dispozici aktuální informace o základní orientaci postojů k migraci za prací do ciziny jednak u cca 4 800 respondentů v ekonomicky aktivním věku (18 - 59 let) odrážející souhrnné postoje populace v ČR, jednak u cca 1 200 shodně vymezených respondentů v oblasti státu hraničící s Rakouskem; stanoviska tohoto souboru k migraci jsou ovlivněna vztahy, které v pohraničí existují. Terénní šetření proběhla v druhém a třetím čtvrtletí roku 2000.

Na základě informací získaných z terénních průzkumů lze analyzovat zejména tyto problémové okruhy

- současný sklon k migraci za prací do zahraničí v souhrnu populace a u obyvatelstva v česko-rakouském pohraničí z hlediska rozsahu a reálnosti,

- strukturu migračních záměrů z hlediska času (doby trvání), období, způsobů realizace a teritoriálního zaměření,

- základní sociálně-demografické charakteristiky potenciálních migrantů,

- V neposlední řadě je možno orientačně odhadnout i aktuální migračního potenciál obyvatelstva ČR.

Klíčová slova:

imigrace

emigrace

dopady vstupu do EU

evropská unie

adaptace

lidské zdroje

Turek

UrbanObsah:
 • Baštýř, I.: Imigrace a emigrace v ČR, problémy a rizika volného pohybu pracovních sil
  Česká národní banka: Dopady vstupu ČR do EU na vývoj cenové hladiny a cenových relací
  Příloha: Makroekonomický vývoj v méně rozvinutých zemích EU (Irsko, Řecko, Španělsko a Portugalsko)
  Čihák, M., Holub, T.: Cenová konvergence k EU a její důsledky pro inflaci
  Doucha, T., Foltýn, I., Ratinger, T. (2000): Studie o sociálních a ekonomických dopadech vstupu do EU - agrární sektor
  Chlumský, J.: Efekty přímých zahraničních investic na výrobu a výzkum, změny v chování managementu a v jeho cílové funkci
  Janáčková, S.: Vyrovnávání cenových hladin a cenových relací v ČR vůči EU: přípustné tempo konvergence a hlavní makroekonomické souvislosti (produktivita, inflace a měnová politika, kurs)
  Klvačová, E.: Evropská unie - strana šancí
  Koucký, J.: Předpoklady adaptace lidských zdrojů v oblasti vzdělávání, kvalifikace a zaměstnanosti
  Malý, J.: Analýza připravenosti České republiky na zavedení eura v současnosti a v dlouhodobější perspektivě - očekávané přínosy a rizika
  Slováčková, P., Wawrosz, P.: Rizika a přínosy vstupu do EU z hlediska právního řádu
  Ščasný, M.: Studie o sociálních a ekonomických dopadech vstupu do EU - oblast Životního prostředí
  Šípek, L.: Vliv obchodních řetězců na vývoj odvětví obchodu
  Turek, O.: Nízká relativní cenová hladina jako indikátor handicapů české ekonomiky
  Urban, L.: Přijetí zásad společné obchodní politiky EU a jejich důsledky pro českou ekonomiku
  Zeman, K.: 1. Vývoj konkurenční schopnosti české ekonomiky v období přípravy na přistoupení k EU-15.
  2. Základní faktory konkurenční schopnosti irské a finské ekonomiky