Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 619   projektů
0 nových

Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby České republiky

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
10551
Poslední úprava
24.07.2017
Zobrazeno
225 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD

Udržitelná spotřeba je definována jako používání služeb a výrobků, které uspokojují základní potřeby společnosti a zlepšují kvalitu života, zároveň však minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin v průběhu celého životního cyklu služby nebo výrobku tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb budoucích generací.

Změna vzorců spotřeby a výroby je středem pozornosti mezinárodního společenství již delší dobu. V roce 1992 byl na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiru navržen plán realizace udržitelného rozvoje pomocí změn vzorců spotřeby a výroby. Světový summit o udržitelném rozvoji, který se konal v Johannesburku v září 2002, stanovil ve svém Implementačním plánu jako jednu z hlavních podmínek pro dosažení celosvětového udržitelného rozvoje právě změnu vzorců výroby a spotřeby. Úkolem vyplývajícím z tohoto plánu je vytvoření desetiletého programového rámce podpory regionálních a národních aktivit pro urychlení přechodu směrem k udržitelné spotřebě a výrobě. Rámec by měl posílit mezinárodní spolupráci a výměnu informací a příkladů nejlepší praxe k usnadnění implementace národních a regionálních programů podpory udržitelné spotřeby a výroby.

První mezinárodní expertní jednání k desetiletému rámci programů udržitelné spotřeby a výroby, kterého se zúčastnili představitelé vládních organizací, mezivládních organizací nevládních organizací, obchodních a průmyslových organizací, uspořádal Program OSN pro životní prostředí (UNEP) ve spolupráci s Divizí pro udržitelný rozvoj Odboru pro hospodářské a sociální záležitosti Organizace spojených národů (UN DESA) v červnu 2003 v Marrakéši v Maroku. Na tomto jednání byl zahájen tzv. Marrakéšský proces, který představuje pravidelná globální a regionální setkání, pracovní a kulaté stoly za účelem výměny informací, příkladů správné praxe apod. Vedoucí úlohu v tomto procesu na globální a regionální úrovni hraje UNEP a Divize pro udržitelný rozvoj UN DESA. Výsledek, kterého bude dosaženo v přípravě a podpoře rámce, bude vyhodnocen na zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD) v rámci cyklu pro období 2010/2011.

Dlouhodobě se problematice udržitelné spotřeby a výroby věnuje i Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). V březnu 1996 Rada OECD doporučila členským státům vypracovat a zavést strategie stálého zlepšování environmentálního chování orgánů veřejné správy integrací environmentálních požadavků do všech činností orgánů, úřadů a zařízení i do všech souvisejících rozhodovacích procesů. V posledních letech v rámci svého projektu v oblasti udržitelné spotřeby a výroby zpracovala OECD řadu studií a analýz. Svou činnost zaměřila např. na problematiku spotřeby vody a papíru, osobní dopravu, na spotřebu státní správy a na analýzu dopadů spotřeby domácností na životní prostředí.

Klíčová slova:

spotřeba

rámce programů

strategie

stávající politika

vzdělávání

politika

životní cyklusObsah:
 • Úvod 3
  Účel rámce programů 4
  Proč má být spotřeba a výroba udržitelná 4
  Principy a cíle 8
  Základní principy 8
  Strategický cíl 9
  Nástroje realizace rámce 10
  Současná situace 12
  Stávající politiky 12
  Role klíčových zájmových skupin 16
  Spolupráce zájmových skupin 28
  Strategické priority 29
  Priorita 1: vzdělávání a přenos informací 29
  Priorita 2: integrace cílů politik, strategií a programů 30
  Priorita 3: eko-efektivnost v životním cyklu 30
  Priorita 4: místní iniciativy usv 31
  Priorita 5: udržitelná veřejná správa 31
  Priorita 6: podmínky trhu 31
  Návrh specifických aktivit 33