Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 619   projektů
0 nových

Program podpory environmentálních technologií v České republice

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
10549
Poslední úprava
24.07.2017
Zobrazeno
212 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Postupné snižování dopadů ekonomických aktivit na životní prostředí klade stále větší technické i finanční nároky na využívané technologie. 90. léta byla v České republice ve znamení realizace tzv. koncových opatření, která sice znamenala významné přínosy pro zlepšování stavu životního prostředí (zejména v čistotě ovzduší), ale na druhé straně byly v důsledku tohoto přístupu vynaloženy poměrně velké finanční prostředky. V současné době je potřebné orientovat celou společnost na využívání nových technologií, včetně environmentálních technologií s významným přínosem pro životní prostředí, jako jednoho ze základních předpokladů hospodářského růstu. Tyto technologie by měly mít především preventivní charakter, tzn. že by se měly soustředit na předcházení vzniku environmentálních problémů, nikoliv na napravování již vzniklých škod.

Uvedenou skutečnost si uvědomilo a stále více uvědomuje i mezinárodní společenství (OSN, OECD, Evropská unie) a potvrdilo ji ve svých programových dokumentech. Podpora environmentálních technologií vyplývá z řady dokumentů EU - např. 6. akční program pro životní prostředí, Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie, Lisabonská strategie a z různých mezinárodních závazků, jako je především Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, Rozvojové cíle tisíciletí a Implementační plán Světového summitu o udržitelném rozvoji.

Střednědobé hodnocení Lisabonské strategie zdůraznilo souvislost mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními cíli, včetně vlivu environmentální politiky na konkurenceschopnost evropského trhu a ekonomiky jako celku. Na neformální Radě pro životní prostředí v červenci 2004 bylo uznáno, že rozvoj environmentálních technologií pozitivně přispívá k plnění Lisabonských cílů, kterými jsou dosažení ekonomického růstu, konkurenceschopnost a podpora zaměstnanosti v Evropské unii.

Klíčová slova:

program

národní politika

inovační politika

výchova

spolupráce

výzkum

vývojObsah:
 • Úvod
  1. Cíle programu
  2. Definice environmentálních technologií
  3. Národní politiky a strategie
  3.1 Strategie udržitelného rozvoje České republiky
  3.2 Strategie hospodářského růstu České republiky
  3.3 Národní program reforem
  3.4 Národní inovační strategie
  3.5 Národní inovační politika
  3.6 Dlouhodobé základní směry výzkumu vývoje
  3.7 Státní politika životního prostředí České republiky
  3.8 Ostatní státní politiky významné z pohledu environmentálních technologií
  4. Výzkum a vývoj
  5. Nástroje k podpoře environmentálních technologií
  5.1 Environmentálně šetrné veřejné zakázky
  5.2 Omezování environmentálně škodlivých podpor
  5.3 Finanční nástroje
  5.4 Podpory z veřejných rozpočtů
  5.5 Integrovaná prevence a omezování znečištění
  5.6 Dobrovolné přístupy
  5.7 Výchova a osvěta
  5.8 Mezinárodní spolupráce
  6. Opatření k realizaci programu
  7. Průběžné hodnocení Programu