Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 660   projektů
0 nových

Profesní etika pro kompetentní pracovníky sociálních zařízení

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
1 x
Velikost
0,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
8673
Poslední úprava
12.09.2016
Zobrazeno
1 199 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Základní etické pojmy

1.1. Etika

Etika je velmi důležitá pro komunikaci, pro mezilidské vztahy, pro konkrétní profesní jednání a chování. Slovo etika (z řeckého slova ethos-mrav) pochází od Aristotela (4.stor.p.n l.), který jím pojmenoval učení o mravnosti i mravnost samu a rozlišuje v lidské činnosti tyto aspekty: činnost teoretickou (poznání), praktickou (jednání), tvořivou (dělání).

V praktické filozofii není užívání slov “etický”, “morální” a “mravní” jednotné. Etika má více významů - obydlí, byt, vlast, ale také zvyklosti, způsob života člověka, obyčeje, mravy, obvyklé chování člověka, označuje také mravní vědomí, mravní smýšlení, přesvědčení, jednání, mravnost, morálku, ale i charakter.

Etika zkoumá morálku jako společenský fenomén. Je teorií morálky a mravnosti (v širším slova smyslu)
Etika bývá definována v nejširším slova smyslu jako nauka a praxe o mravních neboli hodnotově orientovaných přáních a jednání člověka. Představuje jedinečnou životní praxi, založenou na vlastních zkušenostech.

Klíčová slova:

etika

etiketa

morálka

právo

kultura

etické problémy

chování pracovníka

rozhodováníObsah:
 • 1. Základní etické pojmy
  1.1. Etika
  1.2. Etika a etiketa
  1.3. Morálka
  1.4. Morálka a právo
  2. Hospodářská a podnikatelská etika
  2.1. Etika v podnikání
  2.2. Klíčové etické hodnoty trhu - Etika zlatého pravidla
  2.3. Důvody pro etické chování podniku
  2.4. Potřeba integrace ekonomiky a etiky
  3. Nástroje etiky v podnikání
  3.1. Kultura v podniku
  3.2. Důvěra jako klíčová hodnotu trhu a podnikání
  3.3. Dobré jméno firmy - corporate culture
  4. Etické rozhodování
  4.1. Etický problém a etické dilema
  4.2. Etické hledisko řešení etických problémů a dilemat
  4.3. Principy etického chování pracovníka v sociální oblasti
  5. Etické problémové okruhy práce v sociálních zařízeních
  5.1. Nejčastější oblasti výskytu etických problémů.
  6. Etický kodex a jeho druhy.
  6.1. Proces operacionalizace (aktivizace) etického kodexu
  7. Model etického rozhodování
  7.1. Postupy při řešení etických problémů
  8. Výcvik zaměstnanců k etickému chování
  8.1. Etický profil pracovníka sociálních zařízení zahrnuje:
  9. Tvorba a implementace etického kodexu: