Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Podnikové řízení I - studijní opora pro kombinované studium

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
7 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
8634
Poslední úprava
05.09.2016
Zobrazeno
634 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Průvodce studiem předmětu

Tato učební opora je určena studentům Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, ke studiu povinného předmětu Podnikové řízení I, který je vyučován v prvním ročníku všech akreditovaných studijních oborů bakalářského, profesně orientovaného studia.

Uvedená problematika patří mezi základní odborné manažerské kompetence a vzájemně je propojena s problematikou předmětu Mikroekonomie. Absolvování tohoto předmětu je základ-ní podmínkou pro studium navazujícího předmětu Podnikové řízení II a Strategického managementu. Uvedené předměty jsou u studentů ekonomického směru součástí státní závěrečné zkoušky.

Cílem předložené studijní opory je seznámit studenty se základními teoretickými východisky oblasti Podnikového řízení a vytvořit tak předpoklady pro studium předmětů navazujících. Předložený text obsahuje jak obecně platné poznatky z oblasti teorie řízení, tak jsou uvedeny i nové celosvětové trendy v oblasti řízení podnikových a institucionálních organizací. Student by si měl osvojit základní principy a postupy v řízení podniku, s cílem vytvořit reálné předpoklady pro postupné získávání a osvojení si praktických dovedností.

Uvedený text slouží jako základní předpoklad pro zpracování souboru dílčích seminárních prací, zpracovaných na předem zadané problematiky. Výstupy z jednotlivých seminárních prací budou studenty prezentovány před auditoriem studentů, jimi hodnoceny a v panelové diskuzi oponovány. Je zde i odkaz na nezbytné literární prameny, dosažitelné v knihovně VŠTE či v rámci meziknihovních výpůjček.

Klíčová slova:

podnikové řízení

manažer

plánování

organizační struktura

personalistika

manažerské rozhodováníObsah:
 • Průvodce studiem předmětu 4
  Základní okruhy studia 5
  Průběh studia, zakončení, komunikace 5
  Zdroje použité při tvorbě této opory 6
  Kapitola 1: Podnikové řízení, obsah, fáze, nositelé, funkce 7
  Kapitola 2: Postavení, profil a osobnost manažera 11
  Kapitola 3: Základní vývojové směry v managementu 18
  Kapitola 4: Plánování, druhy plánů, plánovací kategorie 25
  Kapitola 5: Podnikatelská pozice firmy a její portfolio, prostředí podniku 33
  Kapitola 6: Prvky a vazby organizační struktury, faktory limitující organizaci podniku 41
  Kapitola 7: Podnikové organizační struktury 49
  Kapitola 8: Podniková personalistika, vedení lidí, motivace a stimulace pracovníků, komunikace a etika 55
  Kapitola 9: Manažerské rozhodování 67
  Kapitola 10: Podniková kontrola, auditorská činnost 75