Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
3 x
Velikost
1,4 MB
Jazyk
slovenský jazyk
ID projektu
10268
Poslední úprava
15.05.2017
Zobrazeno
597 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pediatria a pediatrické ošetrovateľstvo je zameraná na starostlivosť o zdravé a o choré dieťa a na zabezpečenie jeho prirodzeného vývinu. Hlavným cieľom starostlivosti o dieťa je zabezpečiť dieťaťu maximálny rozvoj telesných, psychických a emocionálnych schopností. Určitým špecifikom pediatrického ošetrovateľstva je zameranie nielen na dieťa, ale aj na rodinu, pričom sa kladie dôraz na podporu rodiny a zaisťovanie aktívnej spolupráce rodičov v preventívno-liečebnej a výchovnej starostlivosti o dieťa.

Pediatrické ošetrovateľstvo je aplikovaným ošetrovateľským vedným odborom zameraným na uspokojovanie biopsychosociálnych potrieb dieťaťa a jeho rodiny. Príjemcom ošetrovateľskej starostlivosti je jednotlivec od narodenia až do osemnástich rokov, ale aj jeho rodina, pretože dieťa je dlhodobo závislé od starostlivosti dospelých.

Pri zostavovaní dištančných textov sme vychádzali z predpokladu, že študenti už majú vedomosti z anatómie a fyziológie, z pediatrie, psychológie, pedagogiky, ošetrovateľstva a ošetrovateľského procesu.

Dištančné texty obsahujú šestnásť kapitol, pričom prvé kapitoly pojednávajú o špecifikách ošetrovateľskej starostlivosti o deti, o ošetrovateľskej starostlivosti o fyziologického a patologického novorodenca. Väčšiu časť tvoria kapitoly, ktoré sú zamerané na ošetrovanie detí pri ochoreniach jednotlivých systémov. Každú kapitolu týkajúcu sa ošetrovateľskej starostlivosti sme sa snažili spracovať formou podobnej štruktúry, ktorá by mala byť akýmsi návodom na riešenie konkrétnych situácii v ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa.

Texty podávajú študentom rámcový a informatívny prehľad o ošetrovateľskej starostlivosti o zdravé a choré dieťa. K podrobnejšiemu štúdiu odporúčame použiť použitú a odporúčanú literatúru.

Klíčová slova:

ošetrovateľstvo

hospitalizácia

tráviací systém

ochorenia kože

neurologické ochoreniaObsah:
 • ÚVOD
  1 ÚVOD DO PEDIATRICKÉHO OŠETROVATEĽSTVA 8
  1.1 História pediatrie a pediatrického ošetrovateľstva 8
  1.2 Úlohy súčasného pediatrického ošetrovateľstva 9
  1.3 Primárna ošetrovateľská starostlivosť o dieťa a rodinu 10
  2 OŠETROVATEĽSKÝ PROCES V PEDIATRICKOM OŠETROVATEĽSTVE 13
  2.1. Špecifiká ošetrovateľského procesu v pediatrii 13
  2.1.1 Posudzovanie 14
  2.1.2 Diagnostika . 16
  2.1.3 Plánovanie 17
  2.1.4 Realizácia 18
  2.1.5 Vyhodnotenie . 18
  3 HOSPITALIZÁCIA DIEŤAŤA . 20
  3.1 Príprava dieťaťa na hospitalizáciu 20
  3.2 Práva dieťaťa 24
  3.2.1 Práva hospitalizovaného dieťaťa 24
  3.3 Špecifiká komunikácie s dieťaťom . 25
  4 OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O FYZIOLOGICKÉHO NOVORODENCA . 28
  5 OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O NOVORODENCA S NÍZKOU PÔRODNOU HMOTNOSŤOU 36
  5.1 Hyperbilirubinémia v novorodeneckom veku . 43
  6 OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA S OCHORENIAMI DÝCHACÍCH CIEST . 45
  6.1. Ošetrovateľská starostlivosť o deiťa s laryngitídou 48
  6.2 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s akútnou bronchitídou . 49
  6.3. Ošetrovateľská starostlivosť o deiťa s cystickou fibrózou 50
  6.4 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s horúčkou 53
  7 OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA S OCHORENIAMI TRÁVIACEHO SYSTÉMU . 55
  7.1 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s gastroenteritídou 58
  7.2 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s celiakiou . 60
  8 OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA S OCHORENIAMI KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU . 62
  8.1. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s kritickou srdcovou chybou . 65
  8.2 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s myokarditídou 68
  8.3 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s hypertenziou . 69
  9 OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA S OCHORENIAMI KRVI . 72
  9.1 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa so sideropenickou anémiou . 74
  9.2 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s hemofíliou 76
  10 OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA S OCHORENIAMI OBLIČIEK A MOČOVÉHO SYSTÉMU . 79
  10.1 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s infekciou močových ciest . 81
  10.2 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s nefrotickým syndrómom 83
  10.3 Ošetrovateľská starostlivosť dieťa s akútnou poststreptokokovou glomerulonefritídou 84
  11 OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA S OCHORENIAMI KOŢE 87
  11.1 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s atopickou dermatitídou 89
  11.2 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa so seboroickou dermatitídou . 91
  11.3 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s plienkovou dermatitídou 92
  12. OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA S OCHORENIAMI ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU 95
  12.1 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s diabetes mellitus . 95
  12.2 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s ochorením štítnej žľazy 100
  13. OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA S IMUNOALTERAČNÝMI OCHORENIAMI 104
  13.1 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s juvenilnou chronickou artritídou 104
  13.2 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s astmou bronchiale. 107
  14. OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA S NEUROLOGICKÝMI OCHORENIAMI . 111
  14.1 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s epilepsiou. . 114
  14.2 Ošetrovateľskástarostlivosť o dieťa s meningokokovou meningitídou. 117
  15. OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA S ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM. 120
  15.1 Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s malígnym ochorením krvi. . 124
  16. PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ V PEDIATRICKOM OŠETROVATEĽSTVE. . 126
  LITERATÚRA. . 131