Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Ochrana hospodářské soutěže v Evropské unii

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
1 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
5043
Poslední úprava
09.02.2015
Zobrazeno
1 549 x
Autor:
petr.rajnoha
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V rámci EU jako integračního seskupení je otázka ochrany soutěže, zabezpečení konkurenčního prostředí chápána jako páteř celého systému, proto je tato politika velmi významná. Na rozdíl ale od společných politik jde o horizontální činnost, jejíž působnost se nezaměřuje pouze jedním směrem, ale působí někdy plošně, jindy zasahuje i více oblastí hospodářského vývoje v Unii.
Konkurenční politiku nelze striktně oddělit od politiky výzkumné a technologické, ani od průmyslové politiky či regionální a strukturální - často se cíle překrývají či naopak doplňují.

Proces ekonomické integrace prohlubuje specializaci a ta zase podmiňuje rozvoj mezinárodní dělby práce včetně růstu výkonů mezinárodního obchodu. Evropská integrace vedla především k rozšíření meziprůmyslové specializace, jejímž logickým důsledkem je pak divergence průmyslové struktury. Produkční specializace primárně zvyšuje nejen závislost jednotlivých výrobců (firem), ale zároveň působí i jako odstředivý faktor mezi samotnými firmami.

Klíčová slova:

podniky

fúze

dumping

státní podpora

podniky

ochrana

hospodářská soutěžObsah:
 • Protection of Competition in European Union
  Pravidla platná pro podniky
  Dumping
  Státní podpory podnikům
  Politika ochrany hospodářské soutěže - shrnutí:
  Literatura:

Zdroje:
 • Armentano, D.T.: Proč odstranit protimonopolní zákonodárství, Liberální institut Praha 2000
 • Artis, M.J.-Lee,N.: The Economics of the EU - Policy Analysis, Oxford University Press 1997
 • Audretsch, D.B.: Industry Organization and the new industrial policy, CEPR 1997
 • Baumol, W.J.: The Free-Market Innovation Maschine (Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, Princeton University Press 2002
 • Blank, R.M.: Social Protection versus Economic Flexibility. Is There a Trade-off?, NBER 362 Cicago Press 1994
 • Downs, A.: Economic Theory of Democracy, 1957
 • George, K.-Jacquemin, A.: Competition Policy in the European Community, in Comanor W.S.et al., Economic Issues and Institutions, Harwood Academic, Chur/London 1990
 • Gual, J.: The coherence of EC policies on trade, competition and industry, CEPR 1105, 1995
 • Haberler, G.: Die wirtschaftliche Integration, Europas Wirtschaftsfragen der freien Welt, Frankfurt 1957
 • Hansen, J.D.-Nielsen, J.U.: An Economic Analysis of the EU, McGraw Hill, Berkshire 1997
 • Hansen, J.D.: European Integration (An Economic Perpective), Oxford University Press 2001
 • Helpman, E.-Krugman, P.R.: Market Structure and Foreign Trade, Increasing Returns, Imperfect Competition and the International Trade, Cambridge MA, MIT Press 1986
 • Chamberlin,E.H.: The Theory of Monopolistic Competition, Harvard University Press 1933
 • Ingram, I.C.-Dunn,R.D.: International Economics, J.Wiley Canada, 3th edition, 1993
 • Ionascu, D.: Strategic trade policy and model of competition, CERGE 174, Univerzita Karlova Praha 2001
 • Krugman, P.R.: Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade, Journal of Economics, 1979 vol.9, str.469-479
 • Krugman, P.R.-Obstfeld,M.: International Economics - Theory and Policy, Addison Wesley Publishing 2000
 • Laurent, P.: Anti-dumping Policies in a globalising World, EC DGI, Brussels 1996
 • Pearce,D.W.: Macmillanův slovník moderní ekonomie, Victoria Publishing Praha 1992
 • Pelkmans, J.: European Integration, Open University of the Netherlands Heerlen, Longman 1997
 • Robinson,J.V.: The Economics of Imperpect Competition, MacMillan 1933
 • Šrein, Z.: Mechanismy hospodářské politiky EU, VŠE Praha 1999
 • Competitiveness of European Industry, COM (97)516
 • COUNCIL RESOLUTION of 21 November 1994 on the strengthening of the competitiveness of Community industry (94/C 343/01)on the
 • Communitis Anti-Dumping and Anti-Subsidy Activities
 • Council Regulation (EC) No 3284/94 of 22 December 1994 on protection against subsidized imports from countries not members of the European Community
 • Council Regulation (EC) No 384/96 of 22 December 1995 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community
 • Eine Politik der industriellen Wettbewerbsfahigkeit fur die EU, Bulletin der EU, Beilage 3/1994
 • Green Paper on Innovation, COM(95)688 Brussels
 • Fair Competition in the Internal Market: Community State Aid Policy, European Economy No
 • Smlova o Evropské unii, Smlova o založení Evropského společenství, Victoria Publishing Praha 1994
 • Smlouva o Evropské unii (Amsterodamská smlouva), ÚMV Praha 2000
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše