Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Návrh národního rozvojového plánu České republiky 2007 - 2013

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
2,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
5053
Poslední úprava
09.02.2015
Zobrazeno
1 368 x
Autor:
petr.rajnoha
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
PŘEDMLUVA
Cílem předloženého dokumentu byla aktualizace Národního rozvojového plánu ČR 2004 - 2006, která ve svém výsledku vedla k vytvoření integrovaného dokumentu - Národního rozvojového plánu České republiky (dále „NRP ČR“) 2007 - 2013. NRP ČR 2007 - 2013 plně odráží změny vyplývající z odlišného přístupu k evropské politice hospodářské a sociální soudržnosti 2007 - 2013, především jde o posun Cílů politiky soudržnosti EU, nový přístup k procesu programování a nové ambice ČR jako plnohodnotného člena EU v dalším programovacím období, tj. jde o přehodnocení pozic v hospodářské, institucionální a politické oblasti. Při tvorbě NRP ČR 2007- 2013 byly reflektovány zkušenosti z přípravy stávajícího NRP ČR, Rámce podpory Společenství a dosavadní zkušenosti z čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
Národní rozvojový plán ČR 2007 - 2013 poskytne dostatečnou oporu a konkrétní východiska pro zpracování Národního strategického referenčního rámce (NSRR) pro financování z fondů Evropské unie pro období 2007 - 2013. Zadání NRP ČR 2007 - 2013 vychází z usnesení vlády ČR č. 245 ze dne 2. března 2005 k procesu programovaní strukturálních intervencí

Klíčová slova:

charakteristika

nezaměstnanost

průmysl

cestovní ruch

zdravotnictví

SWOT analýza

podnikání inovaceObsah:
 • PŘEDMLUVA -5-
  Kapitola 1: analýza současné situace -8-
  1.1. Obecná charakteristika -8-
  1.2. Makroekonomická analýza a prognóza -11-
  1.3. Základní ekonomické, sociální a environmentální charakteristiky -24-
  1.4. Regionální rozvoj, rozvoj městských a venkovských oblastí -90-
  1.5. Zhodnocení dopadů realizace dosavadních rozvojových programů -109-
  kapitola 2: SWOT analýza -112-
  2.1. Silné stránky -112-
  2.2. Slabé stránky -115-
  2.3. Příležitosti -119-
  2.4. Hrozby -123-
  Kapitola 3: Strategie NRP pro období 2007-2013 -126-
  3.1. Východiska strategie NRP pro období 2007-2013 -126-
  3.2. Strategie NRP 2007-2013 -128-
  Kapitola 4: Zaměření operačních programů -165-
  4.1. Východiska -165-
  4.2. Systém operačních programů -165-
  Kapitola 5 - Rozložení finančních zdrojů -185-
  Kapitola 6 - Řízení a koordinace politiky soudržnosti v ČR v období 2007-2013 -193-
  6.1. Věcné řízení politiky hospodářské a sociální soudržnosti -193-
  6.2. Finanční řízení a kontrola -201-
  6.3. Kontrola a audit -204-
  Seznam zkratek -206-
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše