Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Malé a střední podnikání - skripta

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
4 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
3796
Poslední úprava
21.07.2014
Zobrazeno
701 x
Autor:
redsun
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Každý z nás již jistě mnohokrát slyšel tyto, nebo jim podobné věty:
- Malé a střední podnikání je nedílnou součástí každé vyspělé ekonomiky.
- Malé a střední podniky jsou ekonomickými a sociálními „plícemi“ společnosti.
- Malé a střední podniky se podílejí vysokou měrou na zaměstnanosti.
- Malé a střední podniky nemohou konkurovat velkým podnikům. apod.
Jsou-li tyto a další výroky pravdivé či nikoliv, pomůže čtenáři objasnit prostudování následujících kapitol, které se problematice malého a středního podnikání věnují.
Pozastavujete-li se hned v úvodu nad otázkami „Proč malé a střední podnikání? Nevím toho dost o podnikání už z předmětu Podnikání a podnik?“ Neodpovím vám! Odpověď na tyto otázky naleznete zcela jistě sami. Ne nyní, ale zcela určitě po prostudování následujícího textu.
Problematika malého a středního podnikání byla řadu let posouvána na okraj vědeckého i praktického zájmu v oblasti podnikání. Přes nediskutovatelný přínos malého a středního podnikání pro celou ekonomiku a společnost se této podnikatelské skupině nedostávalo dostatečné a hlavně účinné pozornosti z hlediska jejího významu. Tato situace se nicméně mění. Malé a střední podniky se dostávají v současné době stále častěji do popředí zájmu podnikatelů, vědců, institucí, studentů a celé společnosti.
„Malé a střední podnikání je neustálým koloběhem změn. Během na dlouhé trati, naplněné bezpočtem úskalí, nástrah a překážek.“ (Z. Mikoláš, [str.5 ])
O malém a středním podnikání, stejně jako o podnikání obecně můžeme hovořit dlouhé hodiny. Přijměte proto tohoto průvodce jako pomůcku k cestě seznámení se s malým a středním podnikáním či k nalezení odpovědí na vaše otázky.
Víte již o malém či středním podnikání své? Jste vy sami v pozici malého a středního podnikatele? Zní-li vaše odpovědi ANO, čtete dál, snad naleznete i vy něco málo „nového“, co v budoucnu budete moci využít.
Předložená opora je určena všem studentům Vysoké školy podnikání, a. s. zejména však oboru Podnikání v kombinované formě studia. Její struktura je koncipována na předpokladu, že student již zvládl jak teoretické, tak praktické
studium předmětu „Podnikání a podnik“.

Klíčová slova:

podnikání

strategie

komunikace

optimalizace

dokumentace

ekonomikaObsah:
 • Úvod 3
  1. Pojetí malého a středního podnikání. Postavení a právní rámec malého a středního podnikání v ekonomice ČR a EU 7
  2. Historický vývoj malého a středního podnikání 15
  3. Proces rozhodování o zahájení či nezahájení podnikatelské činnosti, MSP v ČR a Evropské unii, podnikatelské prostředí MSP, stát a MSP 23
  4. Strategie a filozofie podnikání 31
  5. Předpoklady úspěchu v podnikání malých a středních firem. Start do podnikání, specifika podnikatelského záměru, založení firmy (právní a organizační aspekty) 41
  6. Nezbytná dokumentace a účetnictví malé firmy, daně, poplatky a jiné povinné platby 49
  7. Organizační struktura MSP, specifika personální práce v malé a střední firmě 59
  8. Finanční optimalizace, projekt produkce, tržeb a nákladů v malé a střední firmě 69
  9. Financování a podpora malého a středního podnikání v ČR a Evropské unii 77
  10. Komunikace firmy s bankou, vypracování žádosti o úvěr. Finanční možnosti v sektoru MSP 87
  Literatura 93