Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky - Základy společenských věd

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
5 x
Velikost
4,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
10231
Poslední úprava
09.05.2017
Zobrazeno
118 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
A1 Základní charakteristiky filosofie

» Oblast = co filosofii zajímá nejvíce, která oblast se dostává do popředí
» Předmět = nutno přeměnit, aby se filosofie dostala z pasti skepse
» Počátek = filosofie vždy od něčeho začíná, vždy má svůj počátek (v každém paradigmatu trochu jiný) → každý počátek vyvolává otázku → nasměrovává myslitele určitým směrem
» Paradigma = vzor vědy v určitém období

1. ONTOLOGICKÉ PARADIGMA „CO TO JE?“ (od počátku do Descarta)
- myšlení o bytí = nejzákladnější východisko filosofie
- co dělá z věci, že jest, kde se stala, dotázání základu podstaty, podoby, toho co je skutečné (Co je to Bůh? Co to je člověk? Co to je svět?, …)
- ontologie = novověký pojem
- rozdíl mezi bytím a jsoucnem - (bytí je život, jsoucno je přitomnost ve vztahu k univerzu)
- každá věc je ve své jsoucnosti vystavena proměnám a udržuje se
- počátkem myšlení je údiv - co dělá jsoucno jsoucnem? co je moudrost?
- vyjádření vztahu mezi bytím a jsoucnem -> celek všech jsoucen vytvoří universalismus všech bytí
- jsoucno vnímáno jako objekt
- lidský subjekt je v tomto paradigmatu odsunut na vedlejší kolej
- snaha o univerzálnost a objektivitu
- věc sama ve svém založení je primární, jsme tu proto, abychom poznávali věci tak, jak jsou

Klíčová slova:

filosofie

transcendence

sociologie

státní vlajka

pomocné vědy historické

antická filosofieObsah:
 • A1 Základní charakteristiky filosofie
  A2 Bytí a bytné charakteristiky
  A3 Problematika poznání (noetika)
  A4 Problematika člověka (filosofická antropologie)
  A5 Zakotvenost a transcendence
  A6 Filosofie provádějící
  A7 Antická filosofie a etika
  A8 Středověká a renesanční filosofie a etika
  A9 Metafyzika a etika 17. a 18. století
  A10 Německá klasická filosofie a její rozpad
  A11 Filozofie a etiky 20. století
  B1 Klasikové sociologie
  B2 Hlavní paradigmata sociologického myšlení 20. století
  B3 Problémy soudobé společnosti
  B4 Sociologie a generace rodiny
  B5 Oborové sociologie
  C6) Územní vývoj zemí Koruny české
  C7) Vývoj měny na území českého státu
  C8) Vývoj českého znaku a státní vlajky
  C9) Národnostní a náboženský vývoj českých zemí
  C10) Pomocné vědy historické a jejich význam