Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z předmětu Systém veřejné správy v ČR

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
7162
Poslední úprava
21.12.2015
Zobrazeno
717 x
Autor:
pacha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
01. Principy dělby moci ve státě.
MOC ZÁKONODÁRNÁ, VÝKONNÁ A SOUDNÍ
1) moc zákonodárná (legislativní)- náleží parlamentu (2 komory):
a) poslanecká sněmovna
b) senát

2) moc výkonná (exekutivní)
a) prezident republiky
b) vláda

3) moc soudní - vykonávají nezávislí soudci
soustavu soudů tvoří - Nejvyšší soud (v Brně)
Nejvyšší správní soud (v Brně)
Nejvyšší vrchní soud (v Praze, Olomouci)
Vrchní soudy
Krajské soudy
Okresní soudy

PARLAMENT
je tvořen 2 komorami: a) Poslaneckou sněmovnou
b) Senátem

- právo volit do Parlamentu má občan ČR, který dosáhl 18 let věku
- volby do obou komor probíhají tajným hlasováním
- nikdo nemůže být současně členem obou komor parlamentu
- schůze obou komor jsou veřejné
- za projevy učiněné v parlamentu nelze poslance nebo senátory trestně stíhat
- komory se mohou usnášet za přítomnosti alespoň 1/3 svých členů
- k přijetí usnesení komory je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných poslanců nebo senátorů
- k přijetí ústavního zákona a ke schválení mezinárodních smluv je třeba 3/5 většiny přítomných senátorů
- návrh zákona může podat poslanec nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávní celku (např. kraje), skupina poslanců senát, vláda
- vyslat ozbrojené síly mimo území ČR lze jen se souhlasem obou komor
- návrh zákona se kterým vysloví souhlas PS postoupí do senátu bez zbyteč. odkladu
- přijaté zákony podepisuje předseda PS, prezident republiky a předseda vlády

Klíčová slova:

řízení

legislativa

demokracie

efektivnost

soudnictví

působnostObsah:
 • 01. Principy dělby moci ve státě
  02. Dělba moci v rámci ústavního pořádku CR
  03. Právo veřejné a soukromé
  04.Tvorba práva, legislativní proces
  05. Právní skutečnosti
  06. Právní subjektivita, úprava subjektů v oboru správního práva
  07. Prameny správního práva v CR
  08. Základní principy organizace veřejné správy a principy právního státu
  09. Pojem správy a samosprávy- ústavní základy v CR
  10. Postaveni a působnost obce
  11. Normotvorba obci a krajů
  12. Konkrétní správní akty, správní rozhodnutí
  13. Postaveni a působnost kraje
  14. Kontrola ve veřejné správě
  15. Odpovědnost ve veřejné správě
  16. Správní řízení
  17. Správní soudnictví
  18. Správní delikty v CR
  19. Trh, stát a občanský sektor
  20. Formy demokracie
  21. Volební a stranické systémy
  22. Politické ideologie ve vztahu ke státní moci a veřejné správě
  23. Základní etapy vývoje veřejné správy v Českých zemích ve 20. století
  24. Reforma veřejné správy po roce 1990 v CR
  25. Systém daní v CR
  26. Veřejné výdaje, programy a projekty, analýza jejich efektivnosti
  27. Metody financování sociálního zabezpečení
  28. Pojem sociálního státu
  29. Tři pilíře sociální politiky
  30. Nástroje sociální politiky