Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z předmětu Regionální ekonomika a politika

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
3 x
Velikost
7,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
9300
Poslední úprava
27.12.2016
Zobrazeno
1 394 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Regionální rozvoj jako vědní disciplína - vztah k regionální politice a dalším vědním disciplínám, historické myšlenkové podněty pro regionální rozvoj, metodologické základy regionálního rozvoje

a) REGIONÁLNÍ ROZVOJ JAKO VĚDNÍ DISCIPLÍNA A VZTAH K DALŠÍM VĚDNÍM DA DISCIPLÍNÁM
Regionální věda je jedním ze směrů výzkumu regionálního rozvoje, který byl vytvořen Waltrem Isardem a je který je charakteristický svými neoliberálními východisky.
Akademický přístup chápe regionální rozvoj jako aplikaci nauk, zejména ekonomie, geografie a sociologie, řešících jevy, procesy, vztahy systematicky vymezeného prostoru, které jsou ovlivněny přírodně geografickými, ekonomickými a sociálními podmínkami v daném regionu. Primární je zde hledání příčinných zákonitostí a navazující hledání nástrojů pro ovlivnění těchto procesů, ovlivnitelných a neovlivnitelných faktorů rozvoje.
Pro regionální rozvoj jsou nejvýznamnějšími vědními obory ekonomie, geografie, sociologie, politologie, demografie a územní plánování.

VZTAH K EKONOMII - ekonomie je věda o činnostech, které se týkají výroby a směny statků a služeb. Na základě pochopení těchto jevů pomáhá vypracovávat hospodářskou politiku, a tím zlepšit výkonnost ekonomiky. Rozdělení ekonomiky na makroekonomii a mikroekonomii má v praxi význam pro aplikaci poznatků regionálního rozvoje v regionální politice.

Klíčová slova:

vědní disciplína

regiony

regionalizace

regionální politika

ekonomika

trh půdy

práceObsah:
 • 1. Regionální rozvoj jako vědní disciplína - vztah k regionální politice a dalším vědním disciplínám, historické myšlenkové podněty pro regionální rozvoj, metodologické základy regionálního rozvoje
  2. Regiony - vznik a vývoj regionu, hierarchie, typologie
  3. Intervencionistické teorie regionálního rozvoje
  4. Neintervencionistické teorie regionálního rozvoje
  5. Regionalizace a regionální typologie - metody tvorby regionu, regionální taxonomie
  6. Teoretická východiska regionální politiky - definice a typy regionální politiky a její vztah k vybraným státním politikám
  7. Nástroje regionální politiky - obecné členění, charakteristika jednotlivých nástrojů, specifické nástroje regionální politiky
  8. Regionální politika eu - historie, cíle, principy, nástroje
  10. Regionální politika čr - legislativa, programové zabezpečení, institucionální zajištění
  11. Region a regionální ekonomika
  12. Regionální růst - pojem a nástroje analýzy regionálního růstu a rozvoje
  13. Teorie lokalizace
  14. Regionální trhy půdy a práce
  15. Teorie měst
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše