Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
1 nových

Vypracované státnicové otázky z předmětu Podniková ekonomika

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
9517
Poslední úprava
30.01.2017
Zobrazeno
464 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Aktuální otázky pro podniky

Virtuální organizace, outsourcing, švarcsystém, insourcing, dopady činností organizace na životní prostředí, management znalostí

Globalizace

- internacionalizace prostupuje v současnosti takřka všemi činnostmi člověka
- vysoká technická náročnost výrobků a služeb vyžaduje často nepřenositelné zdroje
- příčiny internacionalizace (rozmach mezinárodního podnikání a obchodu)
o rozvoj technické a technologické infrastruktury
o společenské předpoklady - ustálení relativně stabilního ekonomicko-politického rámce, vznik regionálních obchodních organizací a společenství, které snížily obchodní bariéry a vytvořily prostor pro volnější pohyb osob, zboží a kapitálu, privatizace, znalosti a pokrok vědy a techniky ...
o globalizace (propojování světa v jednu velkou společnost)
• spolupráce, ať již na úrovni mezistátní, institucionální nebo mezilidské, vytváří předpoklady ke globalizaci
• globalizace nemá pouze ekonomickou podobu spojitelnou s novými příležitostmi a formami podnikání, její vliv se projevuje i v dimenzích politiky, ekologie, kultury či sportu a opomenuty nemohou zůstat ani její negativní jevy, jako je např. organizovaný zločin, šíření nemocí, hrozba či vyčerpání přírodních zdrojů a ohrožení životního prostředí a celých živočišných druhů
• globalizace je soubor procesů vedoucích k integraci ekonomických, kulturních, politických a společenských systémů napříč geografickými hranicemi
• výsledkem ekonomické globalizace je dnes stav, kdy většina spotřebovávaných výrobků téměř ve všech zemích nepochází z domácích zdrojů
• vlny globalizace dle Thomase Friedmana:
• globalizace 1.0 (1492 - 1820)
o započata objevem Ameriky, rozvoj průmyslu
o velikost světa se mění z velké na střední
• globalizace 2.0 (1820 - 2000)
o zrychlování dopravy - rostoucí propojení firem a jejich působení na mezinárodních trzích
o velikost světa se mění ze střední na malou
• globalizace 3.0 (2000 - ?)
o lidé, některé druhy zboží a služeb se pohybují nejen ve fyzickém, ale i ve virtuálním světě, vzdálenost a velikost planety přestává být důležitá
o velikost světa se mění z malé na nepatrnou
• faktory, které to způsobily (zmenšování světa):
o 9.11.1989 - pád Berlinské zdi

Klíčová slova:

podniky

self-management

marketing

kalkulace

controlling

finanční trhy

plánováníObsah:
 • 1. Aktuální otázky pro podniky
  2. Management změny
  3. Učení a rozvoj v osobním a pracovním životě
  4. Self-management
  5. Vedení lidí
  6. Vztah manažera k podřízeným
  7. Marketingová strategie výrobku, ceny, komunikace a distribuce
  8. Mezinárodní konkurenceschopnost firem
  9. Nadnárodní firma
  10. Přímé zahraniční investice
  11. Finanční účetnictví jako zdroj informací pro finanční řízení podniku
  12. Význam finančního, nákladového a manažerského účetnictví pro podnik
  13. Náklady podniku a jejich analýza
  14. Kalkulace a jejich využití v řízení
  15. Cenová rozhodování
  16. Controlling
  17. Finanční trhy
  18. Cenné papíry a finanční deriváty
  19. Mezinárodní daňové plánování
  20. Základní exaktní metody v management