Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
2 nových

Vypracované státnicové otázky z předmětu Pedagogika

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
9805
Poslední úprava
06.03.2017
Zobrazeno
622 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Pedagogika a její význam, význam studia pedagogické teorie pro pedagogickou praxi

Pedagogika
- je společenská věda - (z řec. paidagógos - pův. otrok, který doprovázel syna svého pána do školy a pečoval o něj; později převzala latina jako paedagogus - posun k významu učitel, vychovatel).
- věda a výzkum zabývající se vzděláním a výchovou v nejrůznějších sférách života společnosti. V zahraničí se používá pojem - pedagogická věda.

Pedagogická teorie a její zdroje
Pedagogická teorie se utvářela po celá staletí. Pedagogická teorie se utvářela z několika zdrojů:
1. Tradice a zkušenosti - v rodinách a společnosti. Často byly písemně zaznamenávány.
2. Poznatky příbuzných společenských věd - filosofie, psychologie, sociologie apod.
3. Současné empirické (zkušenostní) poznatky
4. Vědecké současné zkoumání

Význam studia pedagogické teorie pro pedagogickou praxi
Pedagogická teorie
- představuje poznatkovou základnu pro pedagogickou praxi. Pedagogická teorie pomáhá k
praktickému rozvíjení a institucionalizaci vzdělávacího systému na vědeckém základě
v souladu s aktuálními poznatky příbuzných věd.
Prakticismus
- pedagogiku nelze odvíjet jednostranně pouze od praktické zkušenosti, ani jen z teoretických poznatků. Pedagog by měl mít svůj individuální pedagogický systém založený na teoretických znalostech, vlastních zkušenostech a osobních předpokladech
- konfrontací teorie se skutečností si pedagog tvoří své pedagogické vědomí. Toto vědomí se po celý profesní život pedagoga vyvíjí. V praxi se setkáváme se situacemi, kdy i lidé, kteří nikdy pedagogiku nestudovali, mají v činnostech souvisejících s výchovou a vzděláváním velmi dobré výsledky
- důležitou roli zde sehrává jejich pedagogický talent. Na druhé straně ale i ti, kteří takovým výjimečným talentem neoplývají, mohou dosáhnout díky znalostem pedagogické teorie velmi dobrých výsledků.

Klíčová slova:

pedagogika

socializace

vzdělávací systém

didaktika

mechanismy socializace

humanismus

renesanceObsah:
 • 1) Pedagogika a její význam, význam studia pedagogické teorie pro pedagogickou praxi
  2) Pedagogika jako věda, základní pedagogické kategorie, systém pedagogických věd, vztah pedagogiky k příbuzným vědám
  3) Cíl, obsah výchovy a vzdělávání. Kurikulum, jeho proměny
  4) Vývoj člověka, jeho utváření výchovou a vzděláváním, podmínky výchovy
  5) Výchova jako forma socializace. Mechanismy socializace
  6) Formy výchovy a vzdělávání - školní, mimoškolní, rodinná, formální, neformální, informální a jejich specifika
  7) Úloha vzdělání v ekonomickém a sociálním vývoji společnosti
  8) Vzdělávací systém ČR
  9) Současná evropská vzdělávací politika - základní dokumenty
  10) Současná česká vzdělávací politika - základní dokumenty
  11) Metody pedagogického výzkumu. Příklady pedagogického výzkumu v ČR a v zahraničí
  12) Osobnost pedagoga - typy pedagogů, styly vyučování
  13) Pedagogické znalosti - klíčová součást profesních dovedností učitele
  14) Pedagogická komunikace
  15) Didaktika, její předmět. Vztah obecné didaktiky a oborových didaktik
  16) Organizační formy vyučování a vyučovací metody
  17) Inovační tendence v oblasti vyučovacích forem a metod
  18) Pedagogická diagnostika
  19) Učivo v pedagogických dokumentech (učební plány, osnovy, kurikulární dokumenty)
  20) Výchova a vzdělávání ve starověku. Řecko, Řím, helénismus
  21) Výchova a vzdělávání ve středověku. Univerzitní vzdělávání
  22) Výchovné ideály humanismu a renesance. Cíl, obsah, metody vzdělávání
  23) Pedagogika J.A. Komenského
  24) Pedagogika osvícenství. Přirozená a svobodná výchova
  25) Pedagogika a 19. století. Počátky konstituování pedagogiky jako vědy. Etatizace, lidové vzdělávání a předškolní výchova