Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z předmětu Mezinárodní politika

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
14 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11875
Poslední úprava
09.04.2018
Zobrazeno
1 624 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Realismus versus neorealismus v myšlení o mezinárodních vztazích: vývoj realistického myšlení od čtyřicátých let 20. století, hlavní východiska a závěry realismu, klasický realismus versus neorealismus, neo-neo syntéza

Realismus =představa, že MV a mezinárodní politika je neustálý boj o moc, kde silnější ovládá slabšího a převládají egoistické zájmy, kladen důraz na možnost vznikajícího konfliktu
- Realismus je v opozici vůči liberalismus a je dominantní zejména v 30. a 40. letech 20. stol
- Klasický realismus vychází z interpretace lidské morálky = základní složkou lidské povahy je sobectví a zájem jedince → aplikovatelné na státy

Předchůdci realismu:
- Thukydidés - Dějiny peloponéské války - válku interpretuje bez odkazu na nějaké bohy a nadpřirozené síly, Sparta podle něj vyhrála z praktických a strategických důvodů
- Machiavelli - Vladař - soubor k návodů jednání úspěšného panovníka, lidem jde jen o majetek a moc
- T. Hobbes - Leviathan - ptá se na vznik států, přirozeným stavem je stav anarchie - člověk člověku vlkem - musíme ustanovit panovníka, kterej bude řešit spory, panovník nás ale bude moci trestat, dojde tak k monopolizaci násilí, panovník nad námi bude vládnout, ale chrání nás od důsledků přirozeného stavu

Klíčová slova:

realismus

pozitivismus

vestfálsky systém

mezinárodní politika

institucionalizace

mezinárodní vztahyObsah:
 • 1. Realismus versus neorealismus v myšlení o mezinárodních vztazích: vývoj realistického myšlení od čtyřicátých let 20. století, hlavní východiska a závěry realismu, klasický realismus versus neorealismus, neo-neo syntéza - KOMPLET
  2. Liberální směry v myšlení o mezinárodních vztazích: kořeny liberálního myšlení, hlavní principy klasického liberalismu v mezinárodních vztazích, wilsonismus, realistická kritika liberalismu, neoliberalismus (pluralismus, interdependence, institucionalismus), neo-neo syntéza - KOMPLET
  4. Pozitivismus versus postpozitivismus v mezinárodních vztazích: ontologická a epistemologická východiska, identifikace rozdílů a nejzávažnějších důsledků obou perspektiv - KOMPLET
  5. Realismus a liberalismus po studené válce: realistická a liberální analýza postudenoválečných mezinárodních vztahů, identifikace shod a rozdílů - KOMPLET
  6. Huntington a Fukuayma: představení hlavních východisek a závěrů Huntingtonovy a Fukuyamovy intepretace postudenoválečného světa, identifikace hlavních rozdílů - KOMPLET, MOC DLOUHÝ
  7. Kritické teorie mezinárodních vztahů: představení nejdůležitějších směrů kritické teorie (feminismu, postmodernismu, neomarxismu, konstruktivismu), jejich hodnotových, ontologických a epistemologických východisek a nejzásadnějších závěrů - KOMPLET
  8. Vestfálský systém moderních mezinárodních vztahů: jeho vznik, nejdůležitější charakteristiky, odlišnosti mezi státem (hierachií) a mezinárodním prostředím (anarchií), podoba aktérů a vztahy mezi nimi, systém a jeho struktura, současnost vestfálského systému - KOMPLET
  9. Moderní stát: nejdůležitější charakteristiky, vznik moderního suverénního státu, proměny moderního státu v posledních čtyřech stoletích, moderní stát jako aktér mezinárodních vztahů, současnost a perspektivy moderních suverénních států, říše a národní stát - červeně chybí!!!
  10. Moderní suverénní stát a evropská integrace: zdroje a východiska evropské integrace, průběh evropské integrace, teorie evropské integrace, různé pohledy na význam evropské integrace pro suverenitu států - KOMPLET - CHYBÍ JEN TY ZDROJE A VÝCHODISKA
  11. Stát a národ: konstituování moderních suverénních států, vznik moderních národů, význam americké a francouzské revoluce, od feudálního k občanskému státu, státní a nestátní národy v moderní době
  15. Možnosti a limity spolupráce mezi aktéry moderního mezinárodního systému: rozdílné pohledy hlavních teoretických přístupů v mezinárodních vztazích (realismu, liberalismu, marxismu, konstruktivismu)
  16. Mezinárodní kooperativní instituce a mezinárodní organizace: typy mezinárodních kooperativních institucí, definice (nejdůležitější charakteristiky) mezinárodních organizací, klasifikace MO, charakteristiky jednotlivých typů MO - KOMPLET ALE MOC DLOUHÝ
  17. Role a funkce mezinárodních organizací: identifikace nejdůležitějších rolí a funkcí, institucionální struktura mezinárodních organizací, mezinárodní organizace jako politický systém - KOMPLET
  18. Mezinárodní režimy: teorie mezinárodních režimů, charakteristiky a typy mezinárodních režimů, funkce mezinárodních režimů - KOMPLET
  19. Proces institucionalizace mezinárodních vztahů: periodizace dějin mezinárodních vztahů z hlediska jejich institucionalizace, mezinárodní kooperativní instituce před rokem 1918, v letech 1918-1944 a v letech 1944-1989, institucionalizace mezinárodních vztahů v současnosti a hlavní vývojové trendy - KOMPLET ALE ZBYTEČNĚ DLOUHÝ
  20. Aktéři mezinárodních vztahů v době globalizace: státněcentrický versus pluralitní přístup, typy aktérů, transnacionální kooperace a mezinárodní nevládní organizace, ekonomická globalizace a nadnárodní korporace - KOMPLET
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše