Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z předmětu Marketingové řízení

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
4205
Poslední úprava
19.09.2014
Zobrazeno
1 701 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Charakteristika fází marketingového řízení a prvky strategického řízení.

Marketingové řízení = proces plánování a implementace koncepcí, cen, propagace, distribuce, idejí, zboží a služeb pro vytváření změn, které uspokojují cíle organizace.

Strategické řízení = proces rozvíjení a udržování uskutečnitelného souladu mezi cíli organizace a jejími zdroji. Základním nástrojem strategického řízení je strategické plánování, integruje společné aktivity rozhodujících představitelů veřejnosti, veřejné správy a organizací ve směru vybraného cíle.

Marketingové řízení probíhá ve třech hlavních fázích:
1.) Plánování
a) stanovení cílů a strategií
b) marketingový program - zahrnuje identifikaci hlavních úkolů, které je nutné splnit při sledování zvolené marketingové strategii, organizační zjištění plánovaných akcí, stanovení odpovědnosti za jejich realizaci a časový rozvrh aktivit co se bude dělat, kdy a kdo to zajistí.
c) marketingový plán - ústřední nástroj pro řízení a koordinování marketingového úsilí
- shrnutí hlavních cílů,
- základní údaje o konkurenci, distribuce, makrookolí a údaje o výrobku,
- identifikuje si hlavní příležitosti a vážná ohrožení silné a slabé stránky,
- předpokládané finanční výsledky,
- rozpočet pro jednotlivé části plánu,
- monitorování a kontrola.
2.) Realizace - organizace marketingu - lidé, pracovní klima, informovanost pracovníků, organizovanost, pořádek
- realizace marketingového programu - stanovení úkolů, odpovědnosti, cílů, termíny
3.) Kontrola - sleduje plnění plánu, marketingových cílů a rozpočtu.
a) měření dosažených výsledků,
b) identifikace příčin odchylek,
c) návrhy na korekci odchylek.

Strategie = určení cílů podniku a stanovení činností a zdrojů pro dosažení těchto zdrojů.
Marketingový program = program v němž jsou integrovány jednotlivé složky marketingového mixu, jež jsou používány podnikem k působení na trh, aby byly dosaženy stanovené marketingové cíle.

Klíčová slova:

marketingové řízení

plán

SWOT

analýza

marketingový mix

obchodování na internetuObsah:
 • 1. Charakteristika fází marketingového řízení a prvky strategického řízení.
  2. Informace pro marketingový plán, příklady funkčních marketingových plánů, rozdíly mezi plánem a programem.
  3. Podstata SWOT analýzy, charakteristika jednotlivých složek a návaznost na složky strategického řízení.
  4. Vlastnosti služeb a jejich vliv na marketingový mix služeb.
  5. Deskripce marketingového prostředí obce, mikroregionu a regionu.
  6. Základní prvky obchodování na internetu.
  7. Specifické vlastnosti marketingu na zahraničním trhu.
  8. Prvky marketingového mixu institucí veřejného sektoru.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše