Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Obnova a ochrana lesů - Základy ochrany lesa

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
5 x
Velikost
4,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
9608
Poslední úprava
13.02.2017
Zobrazeno
476 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
72. Významní abiotičtí a biotičtí škodliví činitelé (druhy a způsoby poškození, základní přehled).

Poškození dřevin = porušení zdárného vývoje dřevin, snížení produkce dřevní hmoty. Fyziologická újma (loupání, žír, imise..); mechanické poškození (sněh.polom).
Škoda = snížení užitné hodnoty stromů, porostů. Přímá (požáry), nepřímá (vznik podmínek pro přemnožení škůdce).

Škodliví činitelé- nepůsobí izolovaně!
I. přírodní - a) abiotičtí- vítr, sníh, sucho..
b) biotičtí- kambiofágní, listožravý či savý hmyz; viry, houby, bakterie
II. antropogenní - a) přímé (nešetrná těžba, smolaření)
b) nepřímé (imise, chov nadměr.stavu zvěře)

Ad Ia) abiotičtí činitelé: působí- mechanicky (vítr), fyzikálně (oheň), fyziologicky (nedostatek vlhka). » vyznačují se určitou aktivitou
Ad Ib) biotičtí činitelé: živoč., rostl., houby, bakterie, viry » vyznačují se aktivizací.

Rezistence = pasivní odolnost- ovlivněna genetikou; schopnost organismu vzdorovat napadení škůdce nebo neumožnit stát se prostředím pro působení a vývoj škůdce (trny, pozdější rašení..)
Imunita = vyšší stupeň odolnosti; schopnost organismu aktivně se bránit škůdci. Přirozená (dědí se), získaná (po předchozím onemocnění).
Integrovaná ochrana lesů = systém ekol.,ekon. metod aplikovaných při ochraně. Cílem je snížení populační hustoty škůdce na hranici pod práh hospod.škodlivosti. Volba šetrných přípravků, vhodných dávek a aplikací.
Odolnostní potenciál = přirozená schopnost lesn.porostů bránit (tlumit) aktivizaci a aktivitu škodlivých činitelů. Ukazatel ekol.stability. Závisí na stupni stanovištní vhodnosti dřevin, výstavbě porostů, sanitárním kvocientu (poměr počtu trvale poškozených stromů k celk.počtu dřevin).

Klíčová slova:

obnova a ochrana lesů

základy ochrany lesa

dřeviny

bionomie

houbové choroby

hmyzí škůdci

zvěř

kultury

lesnictvíObsah:
 • 72. Významní abiotičtí a biotičtí škodliví činitelé (druhy a způsoby poškození, základní přehled).
  73. Významné skupiny patogenů dřevin (viroidy, viry, bakterie, RLO, MLO, houbám podobná Protista, houby).
  74. Rzi Uredinales - významní zástupci na dřevinách, bionomie, hostitelé, možnosti ochrany.
  75. Sypavky - významní zástupci na dřevinách, bionomie, hostitelé, možnosti ochrany.
  76. Choroby kořenů, vaskulární mykózy, choroby asimilačního aparátu dřevin.
  77. Rostlinolékařská péče - mezinárodní a v ČR, dopady rozšíření karanténních škodlivých organismů v lesnictví, zavlečené choroby, příčiny šíření chorob.
  78. Ploskohřbetkovití Pamphiliidae - přehled, význam, biologie, nejvýznamnější zástupci.
  79. Charakteristika a hospodářský význam pilatkovitých Tenthredinidae, hřebenulovitých Diprionidae, paličatkovitých Cimbicidae a pilořitkovitých Siricidae.
  80. Bekyňovití Lymantriidae - přehled, význam, biologie, nejvýznamnější zástupci.
  81. Obalečovití Tortricidae, píďalkovití Geometridae, drvopleňovití Cossidae a můrovití Noctuidae - přehled, význam, biologie, nejvýznamnější zástupci.
  82. Kůrovcovití Scolytidae a jádrohlodovití Platypodidae - přehled, význam, biologie, nejvýznamnější zástupci na jednotlivých dřevinách.
  83. Vrubounovití Scarabaeidae, krascovití Buprestidae a červotočovití Anobiidae - přehled, význam, biologie, nejvýznamnější zástupci na jednotlivých dřevinách.
  84. Lesanovití Lymexylonidae a tesaříkovití Cerambycidae - přehled, význam, biologie, nejvýznamnější zástupci na jednotlivých dřevinách.
  85. Mandelinkovití Chrysomelidae, dřepčíkovití Attelabidae a nosatcovití Curculionidae - přehled, význam, biologie, nejvýznamnější zástupci na jednotlivých dřevinách.
  86. Houbové choroby a hmyzí škůdci na smrku ztepilém.
  87. Houbové choroby a hmyzí škůdci na borovici lesní.
  88. Houbové choroby a hmyzí škůdci na jedli bělokoré, douglaskách a modřínu opadavém.
  89. Houbové choroby a hmyzí škůdci na dubech.
  90. Houbové choroby a hmyzí škůdci na buku lesním.
  91. Houbové choroby a hmyzí škůdci na bělových listnáčích.
  92. Houbové choroby a hmyzí škůdci na vrbách a topolech.
  93. Houbové choroby a hmyzí škůdci na semenáčcích a sazenicích, zásady ochranných opatření ve školkách.
  94. Škody zvěří na lesních kulturách, druhy poškození, kontrola, stanovení výše škod a její vyčíslení, zodpovědnost za škody zvěří
  95. Vyčíslení škody zvěří na lesních porostech, zodpovědnost, vliv na růst a produkci kultury
  96. Zásady managementu populací zvěře ve vztahu ke škodám zvěří, ochrana a prevence
  97. Zhodnocení zdravotního stavu dřevin v ČR, příčiny chřadnutí vybraných dřevin.