Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 619   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Obecná politologie

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
2 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
10572
Poslední úprava
31.07.2017
Zobrazeno
246 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
POZITIVISMUS V POLITOLOGII
- směr, který požaduje očistit vědu od všeho empiricky neprokazatelného (zkoumání se musí řídit tím, co je hmatatelné)

- chce zkoumat kauzální jevy ve společnosti
- přístup k bádání, který se rozvinul v 19.st. - představitelem Auguste Comte (prosadil se zejména v sociologii), v reakci na zklamání z realistické filosofie
- tato revoluce ve společenských vědách byla způsobena díky rozvoji moderní vědy - základním mezníkem VFR
1. období A. Comte - 3 stadia historického vývoje, kterými lidstvo prochází:
1. fáze primitivní teologie - mýty, legendy (nadpřirozeným principem vysvětlujeme vše)
2. fáze modernistická metafyzika - astronomie, fyziky,
3. fáze pozitivistická - zjistili jsme, že finálně nemůžeme nic prokázat
• = vědecká fáze...hmatatelně poznáváme svět (do popředí se dostávají kvantitativní metody), Comte chce, aby se pozitivistickou vědou stala sociologie
2. období cca 1872-1919
...rozvoj pozitivistického přístupu na základě empirického zkoumání - Émile Durkheim
3. období cca 1920-1945
...k pozitivismu se přidala psychoanalýza (1. sv. válka destabilizovala generace celé doby)
4. období po 2. sv. válce
...vzniká behavioralismus, který se inspiroval pozitivismem a psychologií

Klíčová slova:

pozitivismus

modernita

rozvoj

křesťanství

myšlení renesance

politické myšlení

reprezentace zájmůObsah:
 • Pozitivismus v politologii, behavioralistický přístup, teorie racionální volby a její odraz v teorii koalic, normativní kritika
  Politická teorie politické kultury, institucionalismu a politického systému (systém, strukturní funkcionalismus), analýza policy
  Stát, moc a reprezentace zájmů - teorie elit, pluralismus, korporativismus
  Modernita a rozvoj - teorie modernizace, centrum a periferie, teorie rozvoje a závislosti
  Politické myšlení Antiky
  Politické myšlení křesťanství a jeho historické proměny - politická filozofie křesťanské Evropy (zrod křesťanství, patristika, formování dogmat křesťanské víry, sv. Augustin, Jan ze Salisbury, T. Akvinský, D. Alighiery, Vilém z Ockhamu)
  Politické myšlení renesance - první vlna modernity, zrod moderní politiky (Florencie ve 13.-16. století, Marsilius z Padovy, N. Machiavelli, utopisté)
  Politické myšlení novověku (zrod novověku, J. Bodin, H. Grotius, T. Hobbes, J. Locke)
  POLITICKÉ MYŠLENÍ OSVÍCENSTVÍ
  Liberální politické myšlení - obecná charakteristika liberalismu, kořeny liberálního myšlení (J. Locke, Ch. L. de Montesquie, J. J. Rousseau), klasický liberalismus 19. století (J. S. Mill, A. de Tocqueville), ekonomický liberalismus (A. Smith, A. von Hayek, M. Friedman), egalitární liberalismus (J. Rawls), pravicový libertarianismus (R. Nozick)
  Socialistické politické myšlení - obecná charakteristika socialismu, kořeny socialismu (novověké utopie T. Campanela, T. More), utopický socialismus (R. Owen, Ch. Fourier), marxismus (K. Marx, B. Engels), marxismus-leninismus (V. I. Lenin), sociálně-demokratický směr (F. Lassalle, E. Bernstein), keynesianismus (J. M. Keynes), Třetí cesta (A. Giddens, T. Blair)
  Teorie demokracie - vybraní myslitelé (R. Dahl, A. Lijphart, J. A. Schumpeter, R. Michels)
  Totalitarismus a autoritarismus (Teorie totalitarismu a autoritarismu - teoretické vymezení, typologie, totalitní ideologie a kritika totalitního myšlení, příklady)
  Teorie nacionalismu a etnonacionalismu; secese, separatismus, iredentismus, patriotismus
  Nová sociální hnutí - feminismus, environmentalismus, multikulturalismus
  Teorie politických stran a zájmových skupin: politické strany a zájmové skupiny - hl. charakteristiky a rozlišení aktérů, funkce, příklady
  Teorie evropské integrace a paradigmata evropského integračního procesu a jejich praktické projevy ve vývoji ES/EU
  4 velké debaty v teorii mezinárodních vztahů