Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Nauka o podniku

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
0 x
Velikost
9,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
11587
Poslední úprava
12.02.2018
Zobrazeno
349 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakteristika
Pojmy vymezeny v zákonech -> zákon o obchodních korporacích a živnostenský zákoník
Podnikání = soustavná činnosti prováděná samostatně podnikatelem na vlastní odpovědnost, na vlastní jméno za účelem dosažení zisku a vše je naplněno současně
Podnikatel = je zapsán v obchodním rejstříku. Podniká na základě živnostenského oprávnění, na základě jiného než živnostenský oprávnění podle zvláštních předpisů (lékaři, advokáti, notáři, tlumočníci, překladači), provozuje zemědělskou výrobu a je zapsán do evidence podle zvláštního předpisu
Podnik = soubor hmotných a nehmotných osobních složek sloužící k podnikání (budova, stroje, materiál, lidi, peníze. K podniku náleží věci, práva, jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k podnikání. Mimo zákonu o obchodních korporacích se používají ještě další definice jako -> plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, v níž se zhotovují a prodávají statky a služby; spojení lidí a majetku za účelem tvorby nových hodnot, spojení výrobních faktorů - půda, práce, kapitál.

Podnik lze popsat těmito znaky
- Obchodní firma - název, pod kterým je podnikatel zapsán do OR, povinen činit právní úkony pod touto firmou
- Právní forma
- Lokalita (místem působnosti) - sídlo, pobočka
- Organizační struktura (organizační schéma)
- Výrobní program, resp. soubor poskytovaných služeb
- Použitá výrobní základna (budovy, stroje, zařízení)
- Počet zaměstnanců, jejich struktura a kvalifikace
- Dodavatele a odběratelé - co vyrábí, komu to prodává
- Finanční ukazatele - především základní kapitál, majetek, HV, CF

Klíčová slova:

podnik

náuka o podniku

nákup

výroba

uspořádání

výrobní podnik

chod podnikuObsah:
 • 1. Podnik
  Charakteristika, obchodní korporace, družstva, státní podniky, koncentrace a kooperace podniků.

  2. Vědecko-technický rozvoj
  Inovační teorie, životní a tržní cyklus výrobku, vývoj nového výrobku, průmyslově právní ochrana.

  3. Nákup
  Úkoly útvaru, propočty spotřeby, výběr dodavatele, zásoby, určení velikosti optimální dodávky.

  4. Příprava výroby*
  Technicko hospodářské normy, normování výkonu, technologické projektování.

  5. Výroba z hlediska uspořádání a řízení*
  Typy uspořádání, funkce řízení výroby - strategické, taktické, operativní řízení výroby.

  6. Prodej ve výrobním podniku
  Úkoly útvaru prodeje, obchod a obchodní podniky (velkoobchod, maloobchod).

  7. Zabezpečení chodu podniku
  Údržba, věcné investice, energetika, požární ochrana, bezpečnost práce, pracovní podmínky.