Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Mikroekonomie

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
1 x
Velikost
1,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
11590
Poslední úprava
12.02.2018
Zobrazeno
225 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základní elementy trhu


1.1 Ekonomie a ekonomika
Ekonomie je vědou, která usiluje o poznání velmi široké a velmi důležité oblasti života člověka a lidské společnosti.
Definice: Ekonomie je vědou, která studuje způsob, jakým lidé používají vzácné, omezené zdroje k výrobě užitečných statků a služeb a jak si tyto statky a služby rozdělují a vzájemně směňují

Ekonomika je shrnutím hospodaření subjektu. Jde vlastně o uplatnění ekonomie v praxi
Definice: Ekonomika je souhrn ekonomických činností probíhajících na určitém území. Jde tedy o hospodaření určitého subjektu, jednotlivce, skupiny nebo například státu
1.2 Ekonomie jako věda společenská a formálně-abstraktní
Ekonomie jako věda společenská - její zkoumání musí vycházet z reality ekonomického života společnosti a její závěry musí být pro společnost prakticky využitelné.

Ekonomie formálně-abstraktní (formálně-logická) - využívá řady předpokladů a abstraktních modelů, čímž se může lišit od reálné skutečnosti

Mezi pohledy na ekonomii jakožto vědu tedy existují někdy značné rozdíly:
- Matematická větev (formálně-logický charakter) - Vyžadují možnost matematického důkazu, co nelze dokázat matematicky, nelze vůbec dokázat
- Společenská větev - odmítá matematiku v ekonomické teorii, ekonomie je věda o chování lidí ve výrobě - nelze nasměrovat do vzorců

Klíčová slova:

elementy trhu

tržní mechanismus

teorie firmy

spotřebitel

výrobní faktory

tržní selháníObsah:
 • 1. Základní elementy trhu 2
  1.1 Ekonomie a ekonomika 2
  1.2 Ekonomie jako věda společenská a formálně-abstraktní 2
  1.3 Mikroekonomie a makroekonomie 2
  1.4 Pozitivní a normativní ekonomie 2
  1.5 Předmět ekonomie a metody zkoumání 3
  1.6 Ekonomická vzácnost a hranice produkčních možností 3
  1.7 Základní ekonomické otázky 4
  1.8 Ekonomické systémy 4
  2. Fungování tržního mechanismu 5
  2.1 Trh jako místo střetu nabídky a poptávky 5
  2.2 Konkurence a její formy 5
  2.3 Analýza poptávky 6
  2.4 Elasticita poptávky (způsob měření, grafická analýza, význam) 7
  2.5 Analýza nabídky 9
  2.6 Elasticita nabídky (způsob měření, grafická analýza, význam) 10
  2.7 Rovnováha na dílčím trhu a přizpůsobovací procesy 10
  2.8 Pavučinový teorém 11
  3. Teorie firmy 12
  3.1 Produkční funkce v krátkém a dlouhém období 12
  3.2 Optimální kombinace výrobních vstupů 13
  3.3 Náklady - pojetí a druhy 14
  3.4 Příjmy - pojetí a druhy 15
  3.5 Zisk - pojetí a druhy 16
  3.6 Chování firmy v dokonalé konkurenci 17
  3.7 Chování firmy v nedokonalé konkurenci, cílové chování firmy, rovnováha 19
  4. Teorie spotřebitele 23
  4.1 Předpoklady ekonomické racionality a chování spotřebitele na trhu výrobků a služeb 23
  4.2 Teorie užitku - pojetí a interpretace, kardinalistický a ordinalistický přístup 24
  4.3 Celkový a mezní užitek 24
  4.4 Rovnováha spotřebitele - kardinalistická teorie užitku 25
  4.5 Rovnováha spotřebitele - ordinalistická teorie užitku 26
  5. Trhy výrobních faktorů 27
  5.1 Výrobní faktory a jejich formy, určení cen služeb výrobních faktorů 27
  5.2 Poptávka firmy po výrobním faktoru v dokonalé konkurenci 28
  5.3 Poptávka firmy po výrobním faktoru v nedokonalé konkurenci 28
  5.4 Trh práce a jeho mikroekonomická analýza 29
  5.5 Trh kapitálu a jeho mikroekonomická analýza 30
  6. Tržní selhání 32
  6.1 Tržní selhání 32
  6.2 Rozdělování důchodů a bohatství 32
  6.3 Způsoby měření a zdroje nerovnosti v důchodech a v bohatství 32
  6.4 Veřejné statky, externality, tržní síla, asymetrické informace a mikroekonomická role státu 34