Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
1 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Management udržitelného rozvoje cestovního ruchu

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
6 x
Velikost
0,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
9506
Poslední úprava
23.01.2017
Zobrazeno
731 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Udržitelný rozvoj. Základní charakteristika; ekonomická, sociální a ekologická dimenze.

1.1 Historie
• Trvale udržitelný rozvoj zmínky
• T.R. Malthus 18. stol - 19. stol.
• An Essay on the Principle of Population 1878
• J.S. Mill
• Principles of Political Economy 1848
• „Prostředí, příroda, musí být chráněny před nespoutaným růstem, má - li se uchovat lidský blahobyt.“
• Konec 20. stol - ustálení pojmu v publikacích, vědě a politice

1.2 Charakteristika
• Udržitelný rozvoj (mimo ekonomický kontext též udržitelný život) je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Je postaven na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři.
• Evropský parlament definoval udržitelný rozvoj jako „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace“.
• Podle českého zákona o životním prostředí je jím „takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“.
• Tvoří nový rámec strategie civilizačního rozvoje.
• Vychází z klasické a široce přijaté definice Komise OSN pro ŽP a rozvoj z r. 1987, která považuje rozvoj za udržitelný tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací příštích.
• Jeho obsah byl poté rozvíjen jednotlivými státy i v mezinárodním měřítku.

1.3 Rozvoj dle komise OSN:
O udržitelný rozvoj se jedná naplní-li tento rozvoj potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnost naplnit potřeby generací příštích.

Klíčová slova:

udržitelný rozvoj

strategie

intervence

řízení destinace

marketing

certifikace služeb

geoturismusObsah:
 • 1. Udržitelný rozvoj. Základní charakteristika; ekonomická, sociální a ekologická dimenze. 0
  2. Strategie udržitelného rozvoje: stav a vývoj v ČR; příklady rozvojových intervencí. 6
  3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu: definice, vývoj, koncepce, přístupy, metody. 17
  4. Řízení destinace udržitelnosti: destinační management, marketing, indikátory UCR a další. 34
  5. Certifikace služeb, produktů, destinací udržitelnosti: ekoznačení, regionální značení. 41
  6. Šetrné formy cestovního ruchu: ekologický cestovní ruch, venkovský cestovní ruch, geoturismus a další. 53
  7. Udržitelnost jako důležitý předpoklad rozvoje mezinárodního turismu. UNWTO - Globální kodex etiky v turismu (1999), STEP. WTTC - Blueprint for new tourism, Corporate social leadership a další aktivity. Agenda 21 (1992), UNWTO, WTTC - Agenda 21 pro turismus (1996). EU - TSG (Tourism Sustainability Group), Agenda pro konkurenceschopný a udržitelný evropský turismus (2007), EDEN a další aktivity. Firemní sektor - koncepty společenské odpovědnosti (CSR). Udržitelnost v certifikačních systémech kvality (The Green Globe 21, EU Flower, Green Hotel, ECEAT, EDEN, Blue Flag). 66