Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
2 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Management kulturního cestovního ruchu a památek

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
4 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
9505
Poslední úprava
23.01.2017
Zobrazeno
718 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vymezení kulturního CR. Základní terminologie a typologie kulturního CR. Vymezení ekonomických, ekologických a sociokulturních vlivů kulturního CR na destinaci.

Kultura a turismus
- Kultura je zdrojem turismu s dlouhou tradicí a výhledem do budoucnosti
- Kulturní turismus jako specifická forma turismu získává stabilní postavení na trhu až koncem 20. století, kdy narůstá nabídka kulturních událostí a stává se rozhodující při volbě k návštěvě destinace.

Vymezení pojmů a definic kulturního turismu
- Pojem kulturní turismus poprvé použil na konci 80.let 20.století v programu EU na podporu rozvoje turismu
- Komplikace v chápání pojmů kultura a turismus
- Pojetí kultury prochází změnami
- V tradičním pojetí kultury jsou pro turismus využívány jednotlivé druhy vysoké kultury (historická umělecká díla v architektuře, hudbě, malířství, sochařství)---> jsou to atraktivity umělecké hodnoty uvedené v turistických průvodcích
- Nové přístupy chápou kulturu jako výsledek každodenní činnosti člověka, což reprezentuje danou společnost
- Výsledkem vědeckých studií je formulace více definic kulturního turismu
- Kulturní turismus je i sociální a ekonomický jen, je součástí komplexnějších procesů trávení volného času a konzumace kulturních statků.
- Pod pojmem se chápe cestování osob za účelem navštívit kulturně-historické památky, poznat kulturu jiných zemí nebo navštívit kulturní zařízení.

Klíčová slova:

kulturní cestovný ruch

problémy

bariéry

marketing

dopady

kulturní politika

organizaceObsah:
 • 1. Vymezení kulturního CR. základní terminologie a typologie kulturního CR. vymezení ekonomických, ekologických a sociokulturních vlivů kulturního CR na destinaci. 1
  2. Problémy a bariéry rozvoje kulturního CR na destinaci 5
  3. Problematika ochrany národního kulturního dědictví (hmotného i nehmotného), legislativa, strategické dokumenty 7
  4. Specifika managementu kulturního CR. struktura a postavení hlavních aktérů. formy spolupráce. partnerství zájmových skupin při řešení problémů kulturního CR. 10
  5. Produkt kulturní destinace. tvorba a inovace. kvalita produktu. nové trendy. 13
  6. Marketing z pohledu kulturního CR. základní zásady a specifika. finanční možnosti kulturních institucí. 19
  7. Dopady rozvoje kulturního CR - pozitivní a negativní na rozvoj území (generování zisků pro kulturu, ohrožení autenticity kulturních statků) 22
  8. Státní kulturní politika pro období 2009 - 2014. základní rámec, vize, cíle, opatření. implementace cílů a opatření státní kulturní politiky. základní vazby na politiku CR. 24
  9. Nejvýznamnější kulturní organizace se vztahem k CR. vztah kulturní organizace k CR na příkladu národního památkového ústavu. 26