Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky z okruhu Makroekonomie

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
2 x
Velikost
1,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
11588
Poslední úprava
12.02.2018
Zobrazeno
528 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základy makroekonomie
1.1 Cíle a nástroje v makroekonomii, magický mnohoúhelník
Makroekonomie je součástí ekonomické teorie. Studuje chování ekonomiky jako celku.
- Zkoumá rozhodující tendence ve vývoji celého národního hospodářství
- Zkoumá instituce, které ovlivňují makroekonomickou výkonnost
- Představuje teoretický zdroj teorie a praxe hospodářské politiky státu

Makroekonomie studuje chování ekonomiky jako celku. Zkoumá celkovou úroveň národního produktu zaměstnanosti, cen a zahraničního obchodu země.

Makroekonomický koloběh
Ekonomika je systém, kde se střetávají milióny ekonomických subjektů, kde probíhají miliony transakcí. Komplexní zachycení ekonomiky je tedy prakticky nemožné. Existují 4 základní typy makroekonomických subjektů: domácnosti, vláda, firmy a zahraničí. Mezi nimi probíhají jednak reálné toky (toky zboží a služeb, VF) a jednak peněžní toky (toky důchodů a plateb).
Ve vrchní části koloběhu je trh VF, na který přicházejí se nabídkou VF domácnosti. Stranu poptávající na tomto trhu tvoří firmy, které si VF pronajímají a vyrábějí pomocí nich produkci. Domácnosti za poskytnutí VF dostávají důchody. Spodní část koloběhu tvoří trh statků a služeb. Firmy, které pomocí pronajatých VF vytvořily produkci, tvoří stranu nabízející. Domácnosti, které obdržely důchod, tvoří stranu poptávající. Zahraničí je subjektem, který vytváří jak stranu poptávající, tak i nabízející. Posledním subjektem je vláda, která na trhu statků a služeb vytváří poptávku. Vláda vezme prostředky na nákup v prostřední části koloběhu. Část těchto příjmů využije na nákup statků a služeb a zbývající část poskytne zpět domácnostem (transfery), nebo firmám (dotace).

Klíčová slova:

makroekonomie

rovnovážný produkt

peněžní trh

interpretace

fiskální politika

otevřená ekonomikaObsah:
 • 1. Základy makroekonomie 2
  1.1 Cíle a nástroje v makroekonomii, magický mnohoúhelník 2
  1.2 Agregátní poptávka a její determinanty 4
  1.3 Agregátní nabídka a její interpretace v krátkém a v dlouhém období 5
  1.4 Makroekonomická rovnováha a její dosahování v modelu AD-AS, význam neplánovaných investic 6
  1.5 Vyjádření a způsoby měření makroekonomického výstupu (národohospodářské agregáty typu produkt a důchod) 7
  2. Teorie určení rovnovážného produktu 9
  2.1 Makroekonomické identity 9
  2.2 Teorie spotřeby a úspor, spotřební a úsporová funkce, grafická analýza 9
  2.3 Určení rovnovážného produktu, Keynesiánský model 45°, multiplikační princip v systému uzavřené a otevřené ekonomiky 11
  2.4 Srovnání multiplikačních efektů autonomních výdajů a vliv indukovaných daní 14
  3. Peněžní trh a jeho analýza 15
  3.1 Funkce peněz, motivy držby peněz 15
  3.2 Pojetí poptávky po penězích a nabídky peněz, rovnováha na peněžním trhu, úroková míra jako tržní cena 15
  3.3. Peněžní agregáty a jejich charakteristika 17
  3.4 Tvorba peněz v bankovním systému, jednoduchý peněžní multiplikátor jeho fungování a omezení 17
  3.5 Charakteristika monetarismu a jeho doporučení pro hospodářskou politiku, rovnice směny a kvantitativní teorie peněz. 18
  4. Makroekonomické poruchy a jejich interpretace 19
  4.1 Inflace, formy, příčiny a ekonomické důsledky 19
  4.2 Cenové indexy a jejich konstrukce - měření inflace 20
  4.3 Nezaměstnanost, měření, formy a ekonomické důsledky 21
  4.4 Přirozená míra nezaměstnanosti 22
  4.5 Vztah inflace a nezaměstnanosti - Phillipsova křivka krátkodobá a dlouhodobá, grafická analýza 22
  4.6 Hospodářský růst a jeho zdroje 23
  4.7 Teorie hospodářských cyklů a akcelerační princip 24
  5. Vliv monetární a fiskální politiky na makroekonomickou rovnováhu v krátkém a dlouhém období 26
  5.1 Fiskální politika, její nástroje a cíle 26
  5.2 Automatická a diskrétní fiskální politika 26
  5.3 Státní rozpočet, deficit státního rozpočtu a jeho financování 27
  5.4 Státní dluh a jeho ekonomické důsledky 27
  5.5 Účinky expanzivní fiskální politiky v krátkém a dlouhém období 28
  5.6 Účinky restriktivní fiskální politiky v krátkém a dlouhém období 29
  5.7 Monetární politika, její nástroje a cíle 29
  5.8 Centrální banky, její postavení, funkce a dilema 31
  5.9 Účinky expanzivní monetární politiky v krátkém a dlouhém období 32
  5.10 Účinky restriktivní monetární politiky v krátkém a dlouhém období 33
  6. Makroekonomie otevřené ekonomiky 34
  6.1 Výchozí teorie mezinárodního obchodu - absolutní a komparativní výhody 34
  6.2 Protekcionismus, jeho formy a ekonomické dopady (grafická analýza účinku cel na mezinárodní obchod) 35
  6.3 Platební bilance a její horizontální a vertikální struktura 36
  6.4 Systémy měnových kurzů a jejich konstrukce 37
  6.5 Formy ekonomické integrace, mezinárodní finanční instituce a jejich význam 39