Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 647   projektů
0 nových

Vypracované státnicové otázky - Evropská unie: Institucionálně právní rámec a jednotlivé politiky

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
22 x
Velikost
1,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
9365
Poslední úprava
09.01.2017
Zobrazeno
875 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Porovnání klíčových teoretických přístupů (paradigmat) k evropské integraci, použití k interpretaci vývoje evropské integrace

INTEGRACE - formy a procesy spojování, slučování původně izolovaných nebo samostatných jednotek v jediný a vnitřně jednotný systém→vytváří se nový celek, Integrace - formální (výsledek jednání a dosaženého konsenzu jednajících stran, vyvíjí se „po skocích“ - od smlouvy ke smlouvě, od polit.rozhodnutí k pol.rozhodnutí); neformální , (spontánní), na zákl.dynamiky ekonomického a sociálního rozvoje), - teorie integrace se objevily ve větší míře až v souvislosti se vznikem Evropských společenství - většina integračních teorií též reflektuje proces evropské integrace
- Stadia integrace :
» pásmo volného obchodu - nejnižší stupeň, příslušné země odstraňují celní a jiné bariéry vzájemného obchodu, vůči 3.nezúčastněným zemím si každá členská země upravuje své obchodní vztahy samostatně, př.: CEFTA, NAFTA, EFTA
» celní unie - 2.vyšší stadium, též padají obchodní bariéry mezi zúčastněnými zeměmi, a vůči 3.zemím zavádějí čl.státy celní unie společná cla→potřeba společné obchodní politiky vůči 3.zemím (např. Benelux-celní unie mezi Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem)
» společný trh - navíc volný pohyb tvz.výrobních faktorů (pracovních sil a kapitálu), zavedení tzv. základních ekonomických svobod (např. Evropské společenství v 80.letech)
» hospodářská/monetární unie - vysoké integrační stadium, řada společných politik v hospodářské oblasti, v konečné fázi zrušení národních měn a nahrazení měnou jednotnou (EU v současnosti)
» politická unie - nejvyšší stadium, orgány unie provádějí nejen společnou hospodářskou politiku, ale rozšiřují aktivity do sféry zahraniční, bezpečnostní, obranné a vnitřní politiky, různé formy: federace (společná vláda a parlament), konfederace (původně Švýcarsko)

Klíčová slova:

teoretické přístupy

evropský parlament

soudní dvor

měnová integrace

rozšiření EUObsah:
 • 1) Porovnání klíčových teoretických přístupů (paradigmat) k evropské integraci, použití k interpretaci vývoje evropské integrace
  2) Zastoupení ČR v orgánech EU (volby do Evropského parlamentu, nominace komisaře,zastoupení v COREPERu a Radě)
  3) Lisabonská (reformní) smlouva - změny v institucích
  4) Lisabonská (reformní) smlouva - problémy ratifikačního procesu a související debaty
  5) Evropská komise a její role v evropské integraci
  6) Soudní dvůr EU a jeho úloha při formování Evropské unie
  7) Rada ministrů a její role v evropské integraci
  8) Evropský parlament a jeho role v evropské integraci
  9) Druhy řízení u Soudního dvora EU
  10) Význam judikatury Soudního dvora EU (vyberte příklady)
  11) Výjimky se zásady volného pohybu zboží v právu vnitřního trhu
  13) Regionální rozdíly v ekonomické úrovni EU - 27 - regionální politika EU
  14) Základní etapy vývoje ES/EU se zvláštním zřetelem na formování společného trhu
  15) Role zájmových organizací (lobby) a jejich váha v rozhodovacích procesech EU
  16) Cíle a nástroje politik v oblastech, kde EU vykonává výlučnou pravomoc (společná obchodní politika, měnová politika pro zónu eura aj.)
  17) Cíle a nástroje politik v oblastech, kde EU sdílí pravomoci s členskými státy (uveďte čtyři podle vašeho názoru nejdůležitější politiky)
  18) Cíle a nástroje fungování evropské hospodářské a měnové unie a její současné problémy
  19) Vývoj evropské měnové integrace - předpoklady pro vytvoření měnové unie
  20) Společný rozpočet Evropské unie - reformy
  21) ČR a strukturální politika EU (nástroje pro čerpání prostředků z fondů EU)
  22) Nejdůležitější etapy ve vývoji strukturální politiky ES/EU
  23) Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU do Maastrichtské smlouvy
  24) Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU po Maastrichtské smlouvě
  25) Rozšiřování ES/EU - obecné problémy, jednotlivé etapy
  26) Východní rozšíření EU - specifika
  27) Vstup ČR do EU - předpoklady a důsledky
  28) Vnitřní a vnější bezpečnostní aspekty EU
  29) Hlavní trendy ve vývoji spolupráce v oblastech justice a vnitřních záležitostí
  30) Specifika integračního procesu v oblastech justice a vnitra - srovnejte s politicko-právním vývojem v jiných oblastech EU