Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracované státnicové okruhy - Teorie kultury

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
12 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
9810
Poslední úprava
06.03.2017
Zobrazeno
541 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Předmět, kulturní a sociální antropologie, základní pojmy
Předmět kulturní a sociální antropologie, kultura, přirozenost a výchova, metody kulturní a sociální antropologie, lidské univerzálie, problém etnocentrismu, problém překladu a interpretace

Předmět kulturní antropologie
- Antropologie je věda humanitní není exaktní. (nedá se potvrdit experimentem) Předmětem sociální a kulturní antropologie je výzkum kultury chápané jako způsob života sdílený členy určité společnosti a popis a přizpůsobení se prostředí, úkolem je porozumět lidské situaci prostřednictvím studia všech jejich proměn, porozumění vnitřní logice řádu. Kulturní antropolog ne jen že popisuje, ale také vysvětluje, což se lépe provádí v naší kultuře. Střet s cizí kulturou a následné porozumění jí, nás dovede i k pochopení naší vlastní kultury.
- Kulturní a sociální antropologie dnes je dnes chápána spíše jako srovnávací a empirický obor. Jejím zájmem je celý svět.
na rozdíl od:
sociologie - nesoustředí pozornost na industriální společnosti a je zaměřena i na jedince ne jen na společnost
filosofie - zdůrazňuje význam empirického bádání (praxe)
historie - studuje současné děje ve společnosti (paralelně několik jevů)
lingvistiky - zdůrazňuje sociální a kulturní kontext (zase terénní výzkum, jazyk a kultura) Antropologie se dělí na 4 základní podobory - lingvistická antropologie, archeologie, kulturní (sociální) antropologie a fyzická antropologie.

Klíčová slova:

antropologie

náboženství

studium kultury

komparace

studium národa

atributy práva

psychologické problémy

legislativa

teorie kulturyObsah:
 • 1. Předmět, kulturní a sociální antropologie, základní pojmy
  2. Ekologie a hospodářství
  3. Náboženství a rituál
  4. Studium kultury a jeho metody, rané teorie kultury
  5. Od Benedictové k Lévi-Straussovi - Od konfiguracionismu ke strukturalismu
  Teorie kultury na začátku 21. století
  7. Základní funkce manželství a typologie rodiny
  8. Komparace a historický vývoj rodiny a příbuzenských forem v semitských a antických společnostech
  9. Pojetí manželství a rodiny v dějinách západní Evropy
  10. Základní subsistenční formy společnosti
  11. Teorie složitých společností a civilizací
  12. Základní teorie státu
  13. Jazyk jako předmět kulturních studií, prostředky, typologie a struktura jazyka
  14. Studium národa: identita versus ideologie
  15. Sebeurčení skrze jazyk a národ v dnešním světě
  16. Město, vesnice, krajina
  17. Vznik a vývoj městského života v západní kultuře
  18. Vesnické formy osídlení
  19. Právní tvary
  20. Atributy práva
  21. Pojem práva v antropologii
  22. Pojetí interkulturní psychologie
  23. Základní pojmy interkulturní psychologie
  24. Psychologické problémy akulturace a adaptace
  25. Obecné zdroje identity etnických menšin a jejich konstituování v Evropě
  26. Historie národnostních menšin v českých zemích a jednotlivé etnické menšiny v ČR v současnosti
  27. Legislativní postavení etnických menšin v ČR a EU