Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Vypracované otázky ke státnicím z předmětu Mezinárodní vztahy

«»
Přípona
.pdf
Typ
státnicové otázky
Stažené
2 x
Velikost
1,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
10575
Poslední úprava
31.07.2017
Zobrazeno
567 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
FORMOVÁNÍ MEZINÁRODNÍHO SYSTÉMU DO ROKU 1648

Úvod:
- definice MS = největší konglomerát interaktivních a vzájemně propojených jednotek, kt. mají v systému formálně stejné postavení => jsou si rovny, ptž. v tomto systému neexistuje žádná nadřazená entita
- MS = jakékoli uskupení nezávislých politických entit => kmeny, městské státy, říše => které spolu komunikují a vytvářejí vzájemné vztahy
- v historii * paralelně více systémů × od 19.století * jeden celoplanetární systém
- MS => není ani definitivní, ani neměnný => dochází v něm neustále k výrazným proměnám

Ranné mezinárodní systémy:
- časové rozpětí => od počátku civilizace až po zrození vestfálského míru roku 1648
- období, kdy vznikaly první normy, formy, nástroje mezinárodního chování, aliance, dokumenty, ale i diplomacie
- světová civilizace jako celek zatím neexistovala a světový politický systém byl pluralitní
o paralelní existence několika vzájemně na sobě nezávislých a od sebe oddělených systémů
• komunikace mezi nimi - velmi náhodná
• v každém systému - omezený počet členů
• tyto systémy jsou tvořeny geograficky omezenou skupinou polit. jednotek
• mezi regiony neexistovaly politické ani jiné (např.hospodářské) vztahy (nebo se konaly, ale pouze výjimečně) => kulturní regiony se vyvíjely samostatně (=> sjednocující prvky = kultura a kontrola komunikací z centra)
• převažovaly vztahy konfliktní povahy v podobě válek, expanzí a řešení jejích důsledků
- hlavní aktéři = státy ve své původní podobě (impéria, městské a dynastické státy)
- hlavní centra = západní, jižní a východní Asie, severní Afrika, jižní Evropa

Klíčová slova:

mezinárodní systém

Blízký východ

řešení konfliktů

geopolitika

zahraniční politikaObsah:
 • Formování mezinárodního systému do roku 1648
  VEstfálský mezinárodní systém (definice mezinárodního systému, hlavní aktéři, charakter mezinárodních vztahů)
  Ms 2.pol. 20. století a počátku 21. století
  VÝvoj západnej európy po druhej svetovej vojne
  Asie po 2. sv. válce
  VÝvoj blízkého východu po druhé světové válce
  Proces dekolonizace v africe
  Latinská amerika v mezinárodních vztazích po druhé světové válce
  Euroatlantický prostor po druhé světové válce (vymezení regionu, vývoj vztahů mezi státy regionu, formování regionálních organizací)
  VÝvoj oboru mv
  Ms 2.pol. 20. století a počátku 21. století
  Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích
  Regionální bezpečnostní organizace, jejich role a význam, kolektivní bezpečnost a obrana
  Soudobé integrační procesy v mimoevropských regionech
  Geopolitika - významní autoři a koncepce, geopolitika moří a oceánů
  Politicko-geografické aspekty globalizace - migrace, transportní sítě a politická ekonomie v prostoru, transnacionální organizovaný zločin, epidemie atd.
  Zahraniční politika státu - cíle, metody, nástroje
  Československo a česká republika v mezinárodních vztazích