Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Státnicové otázky z Ekonomiky a managementu

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
4389
Poslední úprava
28.10.2014
Zobrazeno
886 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
I. Účetní výkazy firmy a konsolidace výkazů za finanční skupinu

Charakteristika a vypovídací schopnost účto. výkazů, základní postupy jejich sestavení,
vzájemné vazby mezi výkazy, omezení účetních výkazů,
cíl a podmínky konsolidace výkazů za finanční skupinu, metody konsolidace


Účetní výkazy

1. Rozvaha

AKTIVA = PASIVA
neboli
AKTIVA = VLASTNÍ KAPITÁL (JMĚNÍ) + ZÁVAZKY nebo
MAJETEK - ZÁVAZKY = VLASTNÍ KAPITÁL (JMĚNÍ)
Poslední rovnice slouží též jako základ při stanovení hodnoty podniku při jeho prodeji.

Součet aktiv (pasiv) se nazývá bilanční sumou. Slouží též jako jeden z ukazatelů velikosti podniku.
Rozvaha je peněžní přehled stavu aktiv a pasiv k okamžiku jejího sestavení. Je to tzv. stavové vyjádření majetku (tj. aktiv) a jeho krytí pasivy. Znamená to, že velikost bilanční sumy se s časem může co do velikosti měnit, ale též nemusí, pokud nedojde buď k žádným účetním transakcím nebo takovým, které se vzájemně kompenzují.
Je nutné si uvědomovat co to je „stavový“ výkaz - rozvaha a tzv. „tokový“ výkaz, kterým je výkaz zisků a ztrát, tj. „výsledovka“.

Rozvaha je základním účetním přehledem. Ostatní účetní výkazy vznikly oddělením z rozvahy pro účely podrobnějšího zjišťování během historického vývoje.
Obsahem a základní funkcí rozvahy je k určitému datu přehledně uspořádat majetek podniku, z hlediska jeho druhů a zdrojů financování v peněžním vyjádření, a poskytnout tak základ pro zhodnocení hospodářské situace podniku.
Rozvaha zobrazuje stav majetku v podniku (aktiv) na jedné straně a zdrojů jeho krytí na straně druhé (pasiv) k určitému datu v peněžním vyjádření.

Klíčová slova:

účetnictví

aktiva

majetek

podnik

finance

management

oceňování

náklady

výnosy

leasingObsah:
 • 1. Účetní výkazy firmy a konsolidace výkazů za finanční skupinu
  2. Aktiva podniku a jejich zobrazování v účetnictví
  3. Zdroje krytí majetku podniku a jejich evidence v účetnictví
  4. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek podniku v účetním zobrazení
  5. Zásady a metody zobrazení majetku a jeho zdrojů v účetnictví
  6.Výchozí principy firemního finančního managementu:
  7.Majetková struktura podniku:
  8.Kapitálová struktura podniku:
  9.Náklady na kapitál:
  10.Externí a interní zdroje firemního financování:
  11.Krátkodobé finanční plánování:
  12.Dlouhodobé finanční plánování:
  13. Podniková investiční činnost:
  14. Oceňování podniku:
  15. Cíle a obsahové úkoly firemního finančního managementu:
  16. Zdroje krátkodobého financování firem:
  17.Zdroje dlouhodobého financování firem:
  18.Leasingové financování:
  19.Obchodní úvěry:
  20.Faktoring: podstata faktoringu,