Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 619   projektů
0 nových

Státní bakalářská zkouška z předmětu Podnikání v obchodě a službách

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
2 x
Velikost
4,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
6811
Poslední úprava
19.10.2015
Zobrazeno
459 x
Autor:
blackmagic
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
VZNIK A VÝVOJ OBCHODU

- Vznik obchodu v souvislosti se vznikem řemesel (výroby) - řemeslník už nebyl schopen sám si zajistit velké množství surovin a sám to prodávat
- prvotní forma obchodu - výměna (po první společenské dělbě práce)
- obchod jako zvláštní, samostatná hospodářská činnost se začíná objevovat na rozhraní rodové a otrokářské společnosti po oddělení řemesel od zemědělství a města od vesnic
- vzniká zbožová výroba a z jednoduché zbožové výměny se stává peněžní směna. Majitelem výrobku je jeho výrobce a cílem výměny je získat jiný výrobek. Končí tak období prosté výměny zprostředkované kmenovými náčelníky mezi kmeny a rody.

» z jednoduché výměny Z - Z (zboží za zboží) se stává směna Z - P - Z (majiteli zboží jsou jeho výrobci, cílem směny je získání jiného zboží, jiné směnné hodnoty)

- Formování obchodu jako specifického odvětví (oboru) lidské činnosti vrcholí třetí velkou společenskou dělbou práce, při které se vyděluje kupec (obchodník) jako člověk výlučně se zabývající směnou zboží
- Narůstá místní a časová diferenciace mezi oběma akty směny - koupí a prodejem - a především specializace výroby, a to vyžaduje činnost i osobu, která zajistí směnu zboží mezi městem a vesnicí, mezi jednotlivými výrobci a mezi výrobci a panovníkem (vládnoucí vrstvou).

Klíčová slova:

obchod

logistika

incoterms

ubytování

cestovní ruch

zahraniční trhy

spotřební družstvaObsah:
 • 1. Obchod
  2. Hlavní vývojové tendence v retailingu
  3. Kooperace v obchodě
  4. Spotřební družstva
  5. Logistika v obchodě
  6. Typologie maloobchodních jednotek
  7. Územní podmínky obchodního podnikání; metody územní analýzy
  8. Řešení obchodní vybavenosti měst a obcí, nákupní centra
  9. Manipulační a přepravní jednotky v obchodě, ochrana zboží, identifikace zboží v oběhu (rfid, ean)
  10. Řízení maloobchodních operací, hlavní cíle, metody stanovení počtu obsluhujících pracovníků
  11. Podnikání v obchodě a službách podle živnostenského zákona, struktura odvětví obchodu čr
  12. Zásoby v obchodě, jejich funkce a členění, řídící hladiny zásob, objednací systémy, optimalizace zásob, analýza zásob
  13. Incoterms
  14. Formy vstupu na zahraniční trhy
  15. Základní složky cestovního ruchu a jejich charakteristika
  16. Cestovní kanceláře a cestovní agentury, jejich funkce v cestovním ruchu
  17. Ubytovací služby
  18. Charakteristika destinace, destinační management
  19. Legislativní rámec cestovního ruchu
  20. Personální management v cestovním ruchu, požadavky na pracovníky, manažery. podniková kultura a etika
  21. Základy marketingového výzkumu
  22. Marketingová komunikace
  23. Cena jako marketingový nástroj
  24. Produkt jako součást marketingového mixu
  25. Marketing na internetu
  26. Marketing neziskových organizací
  27. Marketing pojišťovnictví, bankovnictví
  28. Situační analýzy
  29. Politický marketing
  30. Marketingové strategie
  31. Marketing služeb
  32. Podnikatelská koncepce (výrobní, společenská, crm..)
  33. Marketing maloobchodu
  34. Marketingový plán