Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Mikroekonomie - vypracované státnicové otázky - VŠFS

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
4 x
Velikost
2,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
4415
Poslední úprava
03.11.2014
Zobrazeno
1 751 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vysvětlete podstatu a smysl teorie všeobecné ekonomické rovnováhy pomocí modelu 2x2x2x2. Zaměřte se podrobněji na efektivnost ve spotřebě. Jaký je vztah mezi MRSC a cenami statků?
Teorie všeobecné ekonomické rovnováhy:
- dala impuls k vytvoření teorie ekonomického blahobytu
- byla vytvořena Léonem Walrasem
- tento model ukazuje, že prostřednictvím tržního mechanismu lze dosáhnout rovnováhy na všech trzích
- model rovněž vyjadřuje, že tržní mechanismus je paretovsky efektivní
- model chápeme především jako významný příspěvek k pochopení role tržního mechanismu
- ekonomický systém je ve stavu neustálého narušování a obnovování eko. rovnováhy- protože je stav všeobecné ekonomické rovnováhy nedosažitelný (a není ani žádoucí ani reálně možný), hraje teoretický koncept, všeob. eko. rovnováhy významnou roli při poznání toho, jak se v reálném ekonomickém systému střetávají tendence působící ve směru a proti směru utváření ekonomické rovnováhy
model 2x2x2x2 (2 vstupy, 2 výrobci, 2 výstupy, 2 spotřebitele)
- tj. máme zde 2 vstupy do výroby, dva výrobce, kteří produkují dva statky - výstupy jejich výroby, a dva spotřebitele, kteří tyto výstupy - spotřební statky spotřebovávají
Efektivnost ve spotřebě:
- zobrazujeme ji pomocí krabicového diagramu
- podmínkou k dosažení rovnováhy ve směně je, že se mezní míra substituce ve spotřebě u obou spotřebitelů rovná: MRSC1 = MRSC2
- každý bod na ploše „v krabici“ odpovídá nějakému rozdělení zásoby dvou statků mezi dva spotřebitele a naopak každé rozdělení dané zásoby statků mezi dva spotřebitele odpovídá určitému bodu v krabici
- v bodě dotyku mají IC obou spotřebitelů stejný sklon, přitom právě tento sklon vyjadřuje poměr, ve kterém lze zaměnit jeden spotřebovávaný statek za druhý, aniž by se snížil užitek ze spotřeby obou statků daným spotřebitelem - směna je paretovské zlepšení

Klíčová slova:

efektivnost

rovnováha

pavučina

rozpory

mikroekonomie

investice

trh

výrobní faktoryObsah:
 • 1. Vysvětlete podstatu a smysl teorie všeobecné ekonomické rovnováhy pomocí modelu 2x2x2x2. Zaměřte se podrobněji na efektivnost ve spotřebě. Jaký je vztah mezi MRSC a cenami statků?
  2) Vysvětlete podstatu a smysl teorie všeobecné ekonomické rovnováhy pomocí modelu 2x2x2x2. Zaměřte se podrobněji na efektivnost ve výrobě. Jaký je vztah mezi MRST a cenami výrobních faktorů?
  4. Znázorněte a vysvětlete souvislost mezi výrobně spotřební efektivností, tržní rovnováhou a rovnováhou v odvětví (znázorněnou rovnováho firmy). Jak probíhá proces vytváření rovnováhy?
  5. Charakterizujte příčiny nedokonalé konkurence. V čem spočívá cenová diskriminace monopolem a jaké jsou její formy? Co je to monopson?
  ...
  ...
  ...
  9. Jaká je role kapitálového trhu při využívání investičních příležitosti? Jak funguje kapitálový trh v oblasti využívání investičních příležitostí v souvislosti s rozvojem schopností člověka?
  10) V čem je podstata úroku (dle E. Böhm-Bawerka a I. Fishera)? Jak lze graficky vyjádřit poptávku a nabídku po investičních příležitostech a po investičních prostředcích?
  11. Jakým způsobem probíhá ekonomické volba v podmínkách neurčitosti a nejistoty? Jak lze uplatnit teorii her v ekonomii? Co jsou to sociální sítě a sociální kapitál?
  12) Trh výrobních faktorů (VF)
  13) Jaká jsou hlavní příčiny mikroekonomické úlohy státu v ekonomice? Jaká jsou stanoviska liberalismu a etatismu? Jaké jsou nástroje mikroekonomické politiky? Znázorněte rozdíl mezi poptávkou po plně dělitelných a plně nedělitelných statcích.