Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
1 nových

Marketingové řízení - státnice

«»
Přípona
.doc
Typ
státnicové otázky
Stažené
1 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
4194
Poslední úprava
19.09.2014
Zobrazeno
852 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakteristika základních fází marketingového řízení - Popis obsahu jednotlivých fází.

- Marketingový proces je členěn do 3 fází - plánování, realizace, kontrola
- Další členění dle časového horizontu: strategické řízení, taktické a operativní řízení
- Začátek - celková analýza situace, v níž se firma právě nalézá; firma analyzuje své trhy a prostředí, které ji obklopuje; musí určit silné a slabé stránky, marketingové aktivity a obchodní příležitosti, kterých by mohla nejlépe využít;

Fáze plánování - viz otázka č. 2
- firma se rozhoduje, jaké má plány s každou ze svých podnikatelských jednotek; stanovení marketingových cílů a strategií; marketignový program; výsledkem je podrobný marketingový plán; jde o to, co a proč se má vykonat;
Fáze realizace
Proces, v jehož rámci jsou marketingové plány a strategie uváděny do praxe; jde o to, kdo, kde, kdy a jak naplánované činnosti udělá; organizace marketingu a realizace marketingových programů; realizační etapa obsahuje:
- implementaci
Při realizaci marketingového plánu jsou již dříve formulované strategie aplikovány v praxi. Znamená to, že strategie musí:
- být posunuty do denních marketingových aktivit (časový rámec, specifikace a znalost strategických záměrů, prostředky k jejich dosažení, měřítka cílů),
- se projevit ve způsobu, jakým podnik provádí a organizuje konkrétní činnosti
- být viděny ve faktické práci marketingových manažerů (za realizaci je někdo odpovědný, přesně vymezené úkoly, termíny konečného plnění) a výsledcích podniku i v případném přizpůsobení se vzniklým změnám.
- organizační zabezpečení:

Klíčová slova:

marketingové řízení

plánování

inovace

služby

marketingový mixObsah:
  • 1. Charakteristika základních fází marketingového řízení
    2. Marketingové plánování
    3. Základní znaky konkurenční výhody produktu
    4. Inovační funkce marketingového řízení
    5. Marketing služeb