Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Výpisky ze skript z předmětu Trvale udržitelný cestovní ruch

«»
Přípona
.docx
Typ
skripta
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11099
Poslední úprava
20.11.2017
Zobrazeno
498 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Trvale udržitelný rozvoj

CR je globálně působícím faktorem, intenzivní CR výrazně mění mnohé destinace k obrazu potřeb / předpokládaných potřeb návštěvníků (např. pobřeží Středozemního moře, Alpy).

Současný CR ve světě i v ČR lze charakterizovat mnoha neudržitelnými trendy: kvantitativním nárůstem počtu domácích i zahraničních návštěvníků, významným a většinou neregulovaným růstem infrastruktury CR, cestováním na větší vzdálenosti a geografickou expanzí CR.

Rostou také aktivity EU, OSN a mezinárodních organizací CR (UNWTO aj.) zaměřené na udržitelnost CR. Podpora na úrovni mezinárodních organizací spočívá v deklarativní podpoře udržitelného rozvoje a jeho rozpracování do sektoru CR, v konferencích, podpoře ekocertifikace, výzkumu, vhodných forem CR…Směřování k udržitelnosti CR vyžaduje multioborový a holistický přístup, dobrý management, marketing, plánování, propojení s dalšími eko aktivitami, všestrannou komunikaci se všemi zájmovými skupinami, zavádění nejlepší technologií, využívání a rozpracování konceptů únosné kapacity a životního cyklu destinace atd.

Sociálně - ekonomický rozvoj ve světě v 70-tých a 80-tých letech 20. století přinesl růst zájmu o problematiku udržitelného rozvoje společnosti. Koncem devadesátých let 20. století se již jasně ukazovala nutnost řešit problémy ekologie a ekonomie současně.

Pojem trvale udržitelný rozvoj zazněl poprvé v r. 1987 na jednání Světové komise OS pro ŽP a rozvoj vedenou ministerskou předsedkyní Norska Gro Harlem Brundtlandová. Závěry této Komise ONS byly publikovány pod názvem „Naše společná budoucnost“

Klíčová slova:

cestovní ruch

agenda 21

destinace

marketing

management

dědictví

ekoturismusObsah:
 • Kapitola 1
  Trvale udržitelný rozvoj
  Kapitola 2
  Přístupy k rozvoji CR
  Kapitola 3
  Agenda 21
  Kapitola 4
  Dopady CR na ŽP- „Dědictví“ jako primární zdroj turismu
  Kapitola 5
  Vlivy CR na přírodní a socio-kulturní prostředí
  Kapitola 6
  Trvale udržitelný cestovní ruch
  Kapitola 7
  Monitorování a indikátory udržitelnost CR
  Kapitola 8
  Koncept životního cyklu destinace
  Kapitola 9
  Koncept únosné kapacity prostředí
  Kapitola 10
  Management udržitelného cestovního ruchu
  Kapitola 11
  Marketing udržitelného cestovního ruchu
  Kapitola 12
  Ekoturismus a další žádoucí druhy a formy CR
  Kapitola 13
  Cestovní ruch v chráněných územích