Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Skripta z Meteorologie a Klimatologie

«»
Přípona
.rar
Typ
skripta
Stažené
7 x
Velikost
21,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
2809
Poslední úprava
07.02.2014
Zobrazeno
1 000 x
Autor:
cookiecrisp
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Život na Zemi je výsledkem působení přírodních procesů, které se měnily nejen během dlouhodobého vývoje naší planety, ale mění se v určitém rozmezí neustále v krátkých časových úsecích. V tomto pohledu vykazuje největší dynamiku atmosféra. Změny počasí a podnebí tak mohou ovlivňovat nejen život organismů ve volné přírodě, ale mohou významně působit i na život člověka a jeho hospodářskou činnost.

1.1. METEOROLOGIE, KLIMATOLOGIE A BIOKLIMATOLOGIE

Meteorologie (z řeckého meteora = vše vyskytující se ve vzduchu) se zabývá studiem aktuálních, krátkodobých jevů v atmosféře. V širším smyslu zahrnuje meteorologii i klimatologii, v užším smyslu je definována jako věda o vlastnostech, složení a procesech, které probíhají v zemské atmosféře. Často je označována jako fyzika atmosféry. Obecně je meteorologie definována jako věda o počasí. Počasí je stav atmosféry vyjádřený hodnotami meteorologických prvků a atmosférických jevů v krátkém časovém úseku v troposféře, kde probíhá oběh vody s vytvářením oblaků a vypadáváním srážek. Počasí je typické velkou časovou i místní proměnlivostí. Sled podobného počasí na určitém místě během několika dnů se označuje jako povětrnost.

Klíčová slova:

atmosféra

fenologie

meterologie

bioklimatologie

klimaObsah:
 • 1. Úvod
  1.1. Meteorologie, klimatologie a bioklimatologie
  1.2. Fenologie
  1.3. Porostní klima
  2. Meteorologická pozorování a měření
  2.1. Organizace meteorologické služby
  2.2. Český hydrometeorologický ústav
  2.3. Světový pozorovací systém
  2.3.1. Podsystém kosmických družic
  2.3.2. Přízemní podsystém
  3. Atmosféra
  3.1. Fyzikální vlastnosti vzduchu
  3.2. Chemické vlastnosti vzduchu
  3.3. Atmosférické vrstvy
  3.3.1. Podle rozdělení teploty
  3.3.2. Podle fyzikálně-chemických procesů
  3.3.3. Podle kinetických procesů
  3.3.4. Podle složení
  3.3.5. Podle interakce atmosféry se zemským povrchem
  3.4. Zvláštní případy složení vzduchu
  3.5. Poškozování a znečišťování atmosféry
  3.5.1. Poškozování atmosféry
  3.5.2. Znečišťování atmosféry
  3.5.3. Stav znečištění v české republice
  4. Záření
  4.1. Fyzikální zákonitosti záření
  4.2. Jednotky
  4.3. Slunce
  4.4. Krátkovlnné (sluneční) záření
  4.4.1. Spektrální složení krátkovlnného záření
  4.4.2. Krátkovlnné záření v atmosféře
  4.4.3. Krátkovlnné záření na zemském povrchu
  4.5. Dlouhovlnné záření
  4.6. Radiační bilance
  4.7. Skleníkový efekt
  5. Teplota
  5.1. Teplota a teplo
  5.2. Jednotky
  5.3. Přenos tepla
  5.4. Teplota půdy
  5.4.1. Teplota povrchu půdy
  5.4.2. Teplota hlubších vrstev půdy
  5.4.3. Zimní promrzání půdy
  5.5. Teplota vody
  5.6. Teplota vzduchu
  5.6.1. Vertikální teplotní gradient - termické zvrstvení ovzduší
  5.6.2. Klimatologický teplotní gradient
  5.6.3. Adiabatický teplotní gradient - adiabatické změny teploty vzduchu
  5.6.4. Termické zvrstvení přízemní vrstvy atmosféry
  5.7. Charakteristiky teploty půdy a vzduchu
  6. Energetická bilance
  6.1. Energetická bilance soustavy země - atmosféra
  6.2. Energetická bilance zemského povrchu
  6.3. Energetická bilance aktivního povrchu
  7. Voda
  7.1. Oběh vody (hydrocyklus)
  7.2. Vlhkost
  7.2.1. Vlhkost vzduchu
  7.2.2. Vlhkost půdy
  7.3. Výpar
  7.3.1. Výpar z vody, ledu a sněhu
  7.3.2. Výpar z půdy
  7.3.3. Evapotranspirace
  7.3.4. Stanovení výparu
  7.4. Kondenzace a desublimace
  7.5. Hydrometeory
  7.5.1. Hydrometeory horizontální
  7.5.2. Hydrometeory vertikální
  7.5.3. Mlha
  7.6. Oblaka
  7.6.1. Vertikální rozdělení oblaku
  7.6.2. Pozorování oblaků
  7.6.3. Klasifikace oblaků
  8. Tlak a proudění vzduchu
  8.1. Tlak vzduchu
  8.1.1. Změna tlaku vzduchu ve vertikálním směru
  8.1.2. Změna tlaku vzduchu v horizontálním směru
  8.1.3. Denní a roční chod tlaku vzduchu
  8.2. Proudění vzduchu
  8.2.1. Síly vyvolávající proudění vzduchu
  8.2.2. Proudění vzduchu v blízkosti zemského povrchu
  8.2.3. Proudění vzduchu v tlakových útvarech
  8.2.4. Vítr
  8.2.5. Druhy místních větrů
  8.3. Všeobecná cirkulace atmosféry
  8.4. Vzduchové hmoty
  8.5. Atmosférické fronty
  8.5.1. Dělení atmosférických front
  9. Klasifikace podnebí
  9.1. Klimatvorné faktory
  9.2. Typy podnebí
  9.3. Kategorie podnebí
  9.4. Klasifikace podnebí
  9.5. Podnebí země
  9.5.1. Vybrané charakteristiky podnebí země
  9.6. Podnebí evropy
  9.7. Podnebí české republiky
  9.7.1. Vybrané charakteristiky podnebí české republiky
  9.7.2. Klasifikace podnebí české republiky
  10. Porostní klima
  10.1. Radiační režim v lesním porostu
  10.1.1. Účinky záření na rostliny z fyziologického hlediska
  10.1.2. Účinky záření na rostliny z hlediska jeho spektrálního složeni
  10.1.3. Radiační režim v lesním porostu
  10.2. Teplotní režim v lesním porostu
  10.2.1. Účinky teploty na rostliny
  10.2.2. Mrazíky
  10.2.3. Teplotní změny ve stromech
  10.2.4. Teplota půdy v lesním porostu
  10.2.5. Teplota vzduchu v lesním porostu
  10.3. Energetická bilance v lesním porostu
  10.4. Voda v lesním porostu
  10.4.1. Vlhkostní režim v lesním porostu
  10.4.2. Vodní režim v lesním porostu
  10.5. Proudění vzduchu v lesním porostu
  10.5.1. Vliv překážek na proudění vzduchu
  10.5.2. Vliv lesního porostu na proudění vzduchu
  10.5.3. Proudění vzduchu uvnitř lesního porostu
  10.5.4. Bioklimatický význam proudění vzduchu
  11. Globální klimatická změna