Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Management - studijní opora pro kombinovanou formu studia

«»
Přípona
.doc
Typ
skripta
Stažené
0 x
Velikost
2,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
10362
Poslední úprava
29.05.2017
Zobrazeno
1 182 x
Autor:
quadra
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Studijní opora je určena posluchačům kombinovaného studia na Vysoké škole sociálně-správní v Havířově k přípravě z předmětu Management. Je věnována objasnění základních pojmů a vztahů v řízení, charakteristice vývoje a současného stavu poznání vědě o řízení, návazností na další vědecké disciplíny.

Principy managementu vychází z praktických osobních zkušeností, které získáte za několik let za cenu četných chyb. Těmto chybám se můžete vyhnout, projdete-li kurzem managementu. Manažer je významná profese a od jeho kvality se odvozuje úspěšnost organizace, instituce či podniku. Je proto důležité osvojit si zásady, principy řízení, zkušenosti manažerů s cílem jejich budoucího využití.

Navíc věda o řízení se dále rozšiřuje i specializuje. Jedná se o řadu odborných oblastí, jako např. řízení kvality, řízení změn, řízení projektů nebo ekologický management, strategický management až po řízení znalostí. O tom všem se dovíte v rámci daného předmětu.

Klíčová slova:

management

plánování

organizování

vedení lidí

kontrola

manažer

školy managementu

moderní směry

systémové pojetí řízení

strategické řízení

procesy vedení lidí

strategieObsah:
 • Úvod 6
  Stručný přehled obsahu předmětu 7 9
  Cíl předmětu 10
  1. Řízení jako věda a umění 11 25
  1.1 Vymezení základních pojmů 11 13
  1.2 Vývojové etapy řízení 14 20
  1.3 Neoklasická teorie řízení mezilidských vztahů 21 24
  Shrnutí 25 26
  2. Koncepty a klasifikace myšlenkových proudů managementu 26 47
  2.1 Moderní teorie managementu 27 29
  2.2 Kvantitativní přístupy 30 32
  2.3 Pragmatický a empirický přístup 33 35
  2.4 Participační přístupy 36 37
  2.5 Porovnání managementu USA, Japonska a Evropy 37 38
  2.5.1 Systém řízení japonské firmy 38 40
  2.5.2 Vliv amerického managementu na japonské firmy 41 46
  Shrnutí 47 47
  3. Komponenty organizace a jejich vzájemná interakce 48 63
  3.1 Vymezení základních pojmů 49 50
  3.2 Charakteristika vybraných typů organizačních struktur v členění na klasické a nové organizační struktury 50 54
  3.3 Kritéria užívaná provolbu konkrétní organizační struktury 55 57
  3.4 Nové přístupy k organizování v rámci procesu řízení
  Shrnutí 63 63
  4. Strategické přístupy v řízení a plánování, vize 64 84
  4.1 Základní pojmy 67 72
  4.2 Podstata, význam a součásti strategického managementu 73 76
  4.3 Zásady strategického myšlení 77 78
  4.4 Tvorba strategie, modely 79 83
  Shrnutí 84
  5. Podniková kultura a její význam 85 108
  5.1 Základní pojmy 86 87
  5.2 Podniková kultura, její význam a formy 88 93
  5.3 Manažerská etika 94 95
  5.4 Etický kodex podniku 96 98
  5.5 Východiska pro etické hodnocení 99 101
  5.6 Model morálního rozvoje podniku 102 107
  Shrnutí 107
  6. Podstata teorie motivace, modelování procesu motivace 109 123
  6.1 Základní pojmy 110 111
  6.2 Vedení lidí 112 115
  6. Základní styly veden lidí 116 118
  64 Problémy našich manažerů 119 123
  6.5 Shrnutí 123 123
  7. Manažerské informační systémy, význam komunikace, teorie rozhodování 124 140
  7.1 Základní pojmy 125 127
  7.2 Informační systém 128 130
  73 Význam komunikace, prostředky a formy 131 132
  7.4 Vnitrofiremní komunikace 133 139
  Shrnutí 139 140
  8. Kontrola, fáze kontroly, nové pojetí.
  Management kvality,ekologický management a management inovací. 141 151
  8.1 Základní pojmy 142 143
  8.2 Efektivní kontrolní systém 143 145
  8.3 Management kvality, Enviromental Management systém, Management inovací. 146 151
  Shrnutí 151 151
  9.1 Manažerský proces, procesní management, manažerské dovednosti. 153 154
  9.2 Jiné pohledy na manažera 155 162
  Shrnutí 162
  10. Znalostní management, řízení změn, orientace na zákazníka. 163 183
  10.1 Základní pojmy 164 165
  10.2 Přístupy ke znalostnímu managementu 166 167
  10.3 Historický vývoj znalostního managementu. 168 170
  10.4. Tvorba nové znalosti a znalostní aktiva 171 176
  10.5. Zavádění znalostního managementu, výběr modelů a metod hodnocení 177 178
  10.6. Učící se organizace a organizace učení 179 185
  Shrnutí 186 187
  Závěr 188 190
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše