Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Specifické poruchy učení - seminární práce

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
20 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
3322
Poslední úprava
09.05.2014
Zobrazeno
3 245 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Specifické poruchy učení mohou být definovány jako: neočekávaný a nevysvětlitelný stav, který může postihnout dítě s průměrnou nebo nadprůměrnou inteligencí, charakterizovaný významným opožděním v jedné nebo více oblastech učení.
Oblasti učení postižené ve specifických poruchách učení mohou být rozděleny do dvou skupin.
První skupina se skládá ze základních školních vědomostí: čtení, psaní, pravopis, matematika a jazyk (jak porozumění, tak vyjádření). Měříme relativně jednoduché vědomosti, které mají základní význam k úspěchu ve škole.
Druhá skupina se skládá z oblasti učení, které jsou též životně důležité, ale jsou takto mnohem méně chápány. To zahrnuje učení se takovým vědomostem jako je vytrvalost, sebekontrola, sociální způsobilost a koordinace pohybů.
Zvláštní poruchy učení jsou obvykle diagnostikovány od věku osmi let, když je dítě ve škole a často se plně neprojeví, dokud není vyžadována hlubší školní práce.
Obtíže se čtením byly první formou specifických poruch učení, které byly popsány.V roce 1878 popsal německý lékař dr. Kussmaul muže, který nebyl schopný naučit se číst. Muž měl normální inteligenci a získal adekvátní vzdělání. Dr. Kussmaul nazval tento problém čtecí slepotou.
V roce 1977 se dosáhlo bodu zlomu, když byl v USA schválen zákon, který zajišťoval práva amerických dětí se specifickými poruchami učení na vhodné ohodnocení a nakládání s jejich problémem.1)

Klíčová slova:

dyslexie

dysgrafie

dyskalkulie

poruchy učení

ADHD

kompenzaceObsah:
 • Úvod
  1. Základní pojmy a definice
  2. Příčiny specifických poruch učení
  2.1. Biologicko-medicínská rovina
  2.2. Kognitivní rovina
  2.3.Behaviorální rovina
  3. Projevy specifických poruch učení
  3.1.Dyslexie
  3.2. Dysgrafie
  3.3. Dysortografie
  3.4. Dyskalkulie
  4. Reedukace a kompenzace SPU
  4.1. Dyslexie
  4.2. Dysgrafie
  4.3. Dysortografie
  4.4. Dyskalkulie
  5. ADHD
  6. Komunikace jedinců se SPU
  6.1. Řečové dovednosti
  6.2. Poruchy řeči
  7. Hodnocení a klasifikace žáků se SPU
  Závěr

Zdroje:
 • KREJČOVÁ,L., STRNADOVÁ, I. Vliv sociálních faktorů na děti se SPU. Speciální pedagogika. 2006/2, ISSN 1211-2720
 • MERTIN, V. Současný pohled na SPU I.
 • MONATOVÁ, L. Pedagogika speciální. 1. vydání.Brno: 1996. ISBN 80-210-1009-6,
 • Pokyn MŠMT ČR k zajištění péče o děti se SPU na ZŠ.
 • SELIKOVITZ, M. Dyslexie a jiné poruchy učení. 2. vydání. Praha: Grada 2000. ISBN 80-7169-773-7
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. 10. vydání. Praha: 2003. ISBN 80-7178-800-7,
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše