Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Risk management

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
8 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
12512
Poslední úprava
13.08.2018
Zobrazeno
1 247 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Dílčím cílem seminární práce bude na základě kritické analýzy stanovit návrh zlepšení vybraného podniku. Kritická analýza se bude skládat se SLEPT analýzy, Porterovi analýzy, analýzy 7S a naposledy bude provedena SWOT analýza. Hlavní cílem bude následné provedení analýzy PERT a rozklíčování možných rizik, které vyplývají z navrhované změny.

Před zpracováním práce byla prostudována odborná literatura věnovaná této problematice, při níž byla použita metoda systematického pozorování a následně detailní analýza. Na základě získaných údajů bude metodou dedukce stanoven návrh na zlepšení vybraného podniku. Jako zdroj informací budou v práci využita primární data z interních zdrojů i sekundární data z veřejně dostupných zdrojů
Pro svou práci jsem si zvolila firmu Cukrářství Budařovi. S touto firmou mám osobní zkušenosti, protože jsem zde pracovala, a to je taky důvod, proč jsem si ji vybrala. Cukrářství je rodinná firma s pětadvacetiletou tradicí, sídlící v Ostrožské Lhotě.

Klíčová slova:

kritická analýza

porterova analýza

model 7s

swot analýza

analýza situace

mapa rizikObsah:
 • 1 Úvod 4
  2 Popis vybraného podnikatelského subjektu 5
  3 Kritická analýza 6
  2.1 SLEPT analýza 6
  2.1.1 Sociální faktory 6
  2.1.2 Legislativní faktory 7
  2.1.3 Ekonomické faktory 7
  2.1.4 Politické faktory 10
  2.1.5 Technické faktory 10
  2.2 PORTEROVA analýza 11
  2.2.1 Kupující 11
  2.2.2 Stávající konkurenti 11
  2.2.3 Potencionální konkurenti 11
  2.2.4 Dodavatelé 11
  2.2.5 Substituty 12
  2.3 Model 7S 12
  2.3.1 Strategie (Strategy) 12
  2.3.2 Styl řízení (Style) 12
  2.3.3 Struktura (Structure) 12
  2.3.4 Spolupracovníci (Staff) 13
  2.3.5 Schopnosti (Skills) 13
  2.3.6 Systémy (Systeme) 13
  2.3.7 Sdílené hodnoty (Shared value) 14
  2.4 SWOT analýza 14
  2.4.1 Silné stránky (Strengths) 14
  2.4.2 Slabé stránky (Weaknesses) 15
  2.4.3 Příležitosti (Opportunities) 15
  2.4.4 Hrozby (Threats) 16
  3 Analýza situace 17
  3.1 Síly působící na plánovanou změnu 17
  3.2 Síly působící proti plánované změně 17
  4 Verifikace dosažených výsledků 18
  5 Časový harmonogram změny 19
  6 Analýza rizik 23
  6.1 Identifikace rizik 23
  6.2 Ohodnocení rizik 23
  6.3 Mapa rizik 24
  6.4 Opatření ke snížení rizik 25
  7 Financování projektu 27
  8 Závěr 28
  9 Seznam použité literatury 29
  10 Seznam tabulek, obrázků a grafů 30

Zdroje:
 • RAIS, K., SMEJKAL, V. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. aktual. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, 296 s., ISBN 80-247-1667-4.
 • RAIS, K., Základy optimalizace a rozhodování. Brno: VUT, 1996. 134 s. ISBN 80-7355-020-2
 • RAIS, K., DOSKOČIL, R. Operační a systémová analýza I. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. 125 s. ISBN 978-80-214-4364-8.
 • RAIS, K.; DOSTÁL, P.; DOSKOČIL, R. Operační a systémová analýza II. Brno, Akademické nakladatelství CERM. 2007. ISBN 978-80-214-3371-7.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše