Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Edice českých textů z období 15. 20. století.

«»
Přípona
.pdf
Typ
seminární práce
Stažené
1 x
Velikost
5,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
3365
Poslední úprava
19.05.2014
Zobrazeno
943 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukázka I.
Oznámení císaře Zikmunda Lucemburského o potvrzení jarmarku chrudimským měšťanům z roku 1436. Inv. č. 3. Fond Archiv města Chrudim, SOkA Chrudim
Datace: 1436
Písmo: bastarda
Jedná se o listinu.
Regest: Císař Zikmund Lucemburský oznamuje potvrzení konání jarmarku na Hod matky boží na nebevzetí v Chrudimi a přikazuje všem pánům, rytířům, panošům, purkmistrům, rychtářům a konšelům, aby konání jarmarku nechali provolat biřicem na trzích ve svých městech a městečkách.
My Zigmund, z božie milosti římský ciesař, vždy rozmnožitel říše a uherský, český, dalmácský, charvátský etc. král, všem urozeným, statečným, slovutný opatrný pánóm rytieřóm, panošem, purgmistróm, rychtářóm konšelóm sborem i všem a všelikým hraduov, tvrzí, měst i vsí královstvie našeho českého; úředníkóm a zprávciem, vierným našim milým, milost naší i vše z obce vzkazujem, že k snažné žádosti a prosbě měščan chrudimských, vierných našich, jich polepšenie a rozmnoženie jakož v jiných nám a království našemu poddaných vždy hlediece, dali sme a z našie, zvláštnie milosti potvrdili jarmarku v jich městě Chrudimi každý rok jednú, to jest na Hod matky božie do nebevzetí jakož i v jiných městech téhož království našeho jest obyčej.

Klíčová slova:

edice

ediční práce

listiny

české texty

archivnictví

rukopis

kronikaObsah:
 • Ukázka I.
  Ukázka II.
  Ukázka III.
  Ukázka IV.
  Ukázka V.
  Ukázka VI.
  Použitá literatura a zdroje:

Zdroje:
 • Fondy SokA Pardubice a SokA Hradec Králové:
 • FEJKUS, Ladislav: Pamětní kniha obce Rosic n./L. (Paměti obce Rosic n. Lab.), časový rozsah: od nejstarších dob do roku 1967, inv. č. 781, SOkA Pce
 • Oznámení císaře Zikmunda Lucemburského o potvrzení jarmarku chrudimským měšťanům z roku 1436. Inv. č. 3 NO 2, č. 13, A 6. Fond Archiv města Chrudim, SOkA Chrudim
 • Zlomek kuchařských předpisů, časový rozsah: 1770, Sbírka rukopisů, inv. č. 200, rkp 182, SOkA Pce
 • DAŇHELKA, Jiří: Směrnice pro vydávání starších českých textů, HT (Husitský Tábor, dříve JSH) 8, 1985, s. 285301.
 • VINTER, Josef: Zásady transkripce českých textů z barokní doby, LF (Listy filologické) CXXI, 1998, s. 341346.
 • VIDMANOVÁ, Anežka: K vydávání latinských textů české provenience ze 14. a 15. století, HT 8, 1985, s. 271283.
 • KAŠPAR, Jaroslav: Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, 1. sv., Praha 1987, s. 170174.
 • ŠŤOVÍČEK, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od poč. 16. století do současnosti, Praha 2002.
 • Vokabulář webový, Webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny.
 • Slovník spisovného jazyka českého.
 • Vokabulář webový - slovníky.
 • Kniha trhová (Knihy městské rudé města Pardubic). Snímek cz_225202010_27_p86_00015.jpg, č. AKP 145, SOkA Pce:
 • Kniha památní nová od roku 1793, „Kniha Pamatni Nowa ab Ao 1793″, NAD: 852, SOKA Chrudim