Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Nekalosoutěžní jednání

«»
Přípona
.doc
Typ
referát
Stažené
1 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2440
Poslední úprava
06.12.2013
Zobrazeno
963 x
Autor:
keepcup
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Speciální skutkové podstaty - obchodní zákoník vymezuje speciální skutkové podstaty nekalé soutěže, a těmi jsou: 
klamavá reklama,
klamavé označování zboží a služeb,
vyvolávání nebezpečí záměny,
parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele,
podplácení,
zlehčování,
srovnávací reklama,
porušování obchodního tajemství,
ohrožování zdraví a životního prostředí.

Klamavá reklama
Tato skutková podstata je vymezena v § 45 obchodního zákoníku jako šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů.
Za šíření údajů se podle zákona považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem.
Podle výslovné zákonné úpravy může být klamavým i údaj, který je sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl. Nelze proto uspět pouze s námitkou pravdivosti šířených údajů, aniž by šířené skutečnosti byly posouzeny v širším kontextu.
Klamavé označení zboží a služeb
Podle § 46 obchodního zákoníku se klamavým označením zboží a služeb rozumí každé označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby
pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo
od určitého výrobce, nebo
že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost.
Přitom je nerozhodné, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, obalech, obchodních písemnostech apod. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo.
Klamavým označením je i takové nesprávné označení zboží nebo služeb, k němuž je připojen dodatek sloužící k odlišení od pravého původu, jako výrazy „druh“, „typ“, „způsob“ a označení je přesto způsobilé vyvolat o původu nebo o povaze zboží či služeb mylnou domněnku.

Klíčová slova:

reklama

podplácení

prostředí

tajemství

službyObsah:
 • Klamavá reklama
  Klamavé označení zboží a služeb
  Vyvolání nebezpečí záměny
  Parazitování na pověsti
  Podplácení
  Zlehčování
  Srovnávací reklama
  Porušení obchodního tajemství
  Ohrožování zdraví a životního prostředí