Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Základy managementu - teorie

«»
Přípona
.docx
Typ
poznámky
Stažené
1 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
5798
Poslední úprava
25.05.2015
Zobrazeno
509 x
Autor:
petr.cerny
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Management

„to manage“ = řídit, vést, spravovat, vládnout, ovládat, dosáhnout
Slovem management můžeme označovat řízení, ale také skupinu podnikových řídících pracovníků.
Jde na jedné straně o označení funkce, na straně druhé o označení skupiny lidí, které tyto funkce vykonávají.
Pojmem MANAGEMENT označujeme především řízení celé jednotky, ale také řízení ucelené podnikové činnosti.
V podnikové oblasti anglická literatura užívá i pojmu CONTROL, které v českém překladu chápeme ve smyslu řízení dílčích procesů - procesů ve kterých přímo nevystupuje lidský činitel (finanční řízení, procesní řízení).

Pojem management zahrnuje tyto obsahové roviny
- Specifickou funkci při řízení podniku
- Určitý způsob vedení lidí
- Odbornou disciplínu a obor studia (názory, doporučení, principy, techniky, metody, dovednosti)

Vymezení managementu
Management je proces činnosti složený ze souvisejících sociálních a technických funkcí a činností, který se děje v rámci formálního organizačního uspořádání za účelem dosažení předem vytyčených cílů a využívá k tomu lidské a jiné zdroje. (H. Koontz)
Management je proces plnění pracovních cílů prostřednictvím jiných pracovníků - řádně, včas a v rámci rozpočtu. (D. Gustafson)
Management lze chápat jako proces koordinování činnosti skupiny pracovníků, realizovaný jednotlivcem nebo skupinou lidí za účelem dosažení určitých výsledků, které nelze dosáhnout individuální prací.

Klíčová slova:

management

manažerské myšlení

rozhodování

plánování

organizování

kompetenceObsah:
 • Pojem management zahrnuje tyto obsahové roviny
  Vymezení managementu
  Management- manažerská práce
  Proč je třeba studovat management?
  Důvody pro použití poradenské firmy
  Skupiny poradenství
  Agregovaný přístup
  Podrobný přístup
  Rozhodování za rizika a nejistoty
  Postoj rozhodovatele k riziku
  Racionálněekonomický model rozhodování
  Administrativní model rozhodování
  Prostředí managementu
  Management v turbulentní době
  Vize, poslání, cíle organizace
  Plánování a organizování
  Plánování
  Charakteristika (fáze plánování)
  Obecné schéma plánovacího procesu
  4 faktory, ze kterých plánování vychází:
  Úrovně rozhodovacího procesu
  Organizování
  Motivace a vedení, kontrola
  Vedení
  Kontrola realizovaná mimo řídící subjekt