Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Výpisky ku předmětu Mikroekonomie

«»
Přípona
.doc
Typ
poznámky
Stažené
4 x
Velikost
1,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
5774
Poslední úprava
25.05.2015
Zobrazeno
440 x
Autor:
petr.cerny
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod do ekonomie

- pozitivní x normativní ekonomie
o P: popis reality, zákonitosti fungování
o N: popis a hodnocení reality
- mikro- x makroekonomie
o mie: chování dílčích ekon. subjektů (jednotlivci, domácnosti, firmy)+ souvislosti
o mae: hospodářství jako celek
- ek. teorie zkoumá člověka a jeho neomezené potřeby x omezené zdroje světa

1.1 Vzácnost
- ekon. statky- předměty, kterých je omezené množství » je třeba je vyrábět » jsou vzácné
- 2 aspekty: omezenost a užitečnost zdrojů
- volný statek-užitečný ale volně dostupný (x ekon. statek)
- musí se posuzovat z hlediska prostoru a času
- výroba= přeměna přír. zdrojů v ekon. statky

1.2 Výrobní faktory
- používají se k výrobě ekon. statků
- 3 základní: práce, půda, kapitál (p a p- primární- přímo z přírody)

1.2.1 Půda (Land- A)
- produktem přírody ale NE volným statkem <- omezené množství
- vlastníci půdy mají výhody oproti nevlastníkům » pozemková renta
- závislost pozemkové renty na úrodnosti popř. poloze půdy (pozemku)
- je nejdůležitějším přír. zdrojem- účastní se přímo výr. procesu- proces probíhá na ní

Klíčová slova:

výrobní faktory

dělba práce

tržní subjekty

rovnováha

konkurenční trh

nedokonalá konkurenceObsah:
 • 1. Úvod do ekonomie
  2. Trh a tržní mechanismus
  3. Chování spotřebitele a formování poptávky
  4. Chování výrobce a formování nabídky
  5. Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu
  6. Charakter nedokonalé konkurence
  7. Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence
  8. Zisk jako podnět a alternativní cíle firmy
  9. Formování cen na trzích výrobních faktorů
  10. Trh práce a trh kapitálu
  11. Trh výrobních faktorů a rozdělování
  12. Všeobecná rovnováha