Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 644   projektů
0 nových

Příručka integrovaného systému managementu kvality, BOZP a environmentu

«»
Přípona
.pdf
Typ
manuál
Stažené
3 x
Velikost
1,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
7828
Poslední úprava
18.04.2016
Zobrazeno
1 090 x
Autor:
mira.hejda
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. ÚVOD

1.1. Účel

Tato Příručka integrovaného systému managementu (dále "Příručka IMS") je určujícím dokumentem integrovaného systému managementu společnosti jako základního prostředku

a) pro prokazování schopnosti společnosti trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů a
b) pro zvyšování spokojenosti zákazníka, ve smyslu požadavků normy EN ISO 9001:2008 a
c) pro prokazování snahy společnosti o minimalizaci environmentálních dopadů své činnosti na životní prostředí ve smyslu požadavků normy EN ISO 14001:2004,
d) pro prokazování snahy společnosti o řízení rizik v oblasti BOZP a o zlepšování své výkonnosti v oblasti BOZP ve smyslu požadavků normy BS OHSAS 18001:2007.

V příručce jsou uvedeny všechny základní směrnice a dokumenty společnosti, jejich účel, oblast platnosti, odpovědnost, pravomoc a základní popis. Příručka tak dokumentuje, že společnost má zavedený integrovaný systém jakosti, environmentu a BOZP a že provádí, organizuje, ověřuje a zlepšuje všechny dotčené činnosti ve shodě s požadavky zákazníků, zainteresovaných stran a ve shodě s právními a jinými požadavky (ve smyslu uvedených norem).

Příručka IMS platí pro Integrovaný Systém Managementu v rozsahu stanoveném v kapitole 4.1 .


Klíčová slova:

charakteristika

management

zdroje

realizace projektů

měření

analýza

zlepšování

bozpObsah:
 • 1. Úvod -4-
  1.1. Účel -4-
  1.2. Odpovědnost a pravomoc -4-
  2. Charakteristika společnosti -5-
  3. Zkratky a definice -6-
  4. Integrovaný systém managementu -7-
  4.1. Vymezení integrovaného systému -7-
  4.2. Řízení dokumentace -8-
  4.2.1. Řízení dokumentů -8-
  4.2.2. Řízení záznamů -9-
  5. Povinnost managementu -11-
  5.1. Odpovědnost managementu -11-
  5.2. Zaměření na zákazníka -11-
  5.3. Politika integrovaného systému managementu -11-
  5.4. Plánování integrovaného systému managementu -12-
  5.4.1. Cíle ims -12-
  5.4.2. Plánování systému integrovaného systému managementu -12-
  5.5. Povinnost, pravomoc a komunikace -13-
  5.5.1. Povinnost a pravomoc -13-
  5.5.2. Představitel managementu -14-
  5.5.3. Organizační schéma společnosti -15-
  5.5.4. Interní komunikace -15-
  5.6. Přezkoumání managementu -16-
  6. Management zdrojů -17-
  6.1. Poskytování zdrojů -17-
  6.2. Lidské zdroje -17-
  6.2.1. Odborná způsobilost, výcvik a povědomí k bozp a environmentu -17-
  6.3. Infrastruktura -17-
  6.4. Pracovní prostředí -18-
  7. Realizace produktu -20-
  7.1. Plánování realizace produktu -20-
  7.2. Procesy týkající se zákazníka -20-
  7.2.1. Určování požadavků týkajících se produktu -20-
  7.2.2. Přezkoumání požadavků týkajících se produktu -20-
  7.2.3. Komunikace se zákazníkem -21- 7.3. návrh a vývoj včetně testování (kompletně aktualizována) -21-
  7.3.1. Plánování návrhu a vývoje -21-
  7.3.2. Vstupy pro návrh a vývoj -21-
  7.3.3. Výstupy z návrhu a vývoje -22-
  7.3.4. Přezkoumání návrhu a vývoje -22-
  7.3.5. Ověřování návrhu a vývoje -22-
  7.3.6. Validace návrhu a vývoje -22-
  7.3.7. Řízení změn návrhu a vývoje -22-
  7.4. Nakupování -22-
  7.4.1. Proces nakupování -22-
  7.4.2. Informace pro nakupování -23-
  7.4.3. Ověřování nakupovaného produktu -23-
  7.5. Výroba a poskytování služeb -24-
  7.5.1. Řízení výroby -24-
  7.5.2. Validace procesu výroby -25-
  7.5.3. Identifikovatelnost a sledovatelnost -25-
  7.5.4. Majetek zákazníka -25-
  7.5.5. Ochrana produktu -25-
  7.5.6. Monitorování a měření produktu -25-
  7.5.7. Řízení výroby z hlediska bozp a environmentu -25-
  7.5.8. Havarijní připravenost a reakce -26-
  7.6. Řízení monitorovacích a měřících zařízení -26-
  8. Měření, analýza a zlepšování -28-
  8.1. Všeobecně -28-
  8.2. Monitorování a měření -28-
  8.2.1. Spokojenost zákazníka -28-
  8.2.2. Interní audit -28-
  8.2.3. Monitorování procesů -28-
  8.2.4. Monitorování a měření produktu -28-
  8.2.5. Měření a monitorování výkonnosti v oblasti bozp a ems -29-
  8.3. Řízení neshodného produktu -29-
  8.3.1. Řízení neshod v oblasti bozp a ems -30-
  8.4. Analýza údajů -30-
  8.5. Zlepšování -30-
  8.5.1. Neustálé zlepšování -30-
  8.5.2. Opatření k nápravě -31-
  8.5.3. Preventivní opatření -31-
  9. Seznam příloh -34-
  10. Závěrečné ustanovení -34-