Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Řízení lidských zdrojů

«»
Přípona
.docx
Typ
esej
Stažené
4 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
10277
Poslední úprava
15.05.2017
Zobrazeno
761 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

,, Konkurenci nelze porážet velikostí, ale předstihnout se musí myšlením.“
R. Solow

Řízení lidských zdrojů je definováno jako strategický a logicky promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají - lidí, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílům organizace.

Lidské zdroje se vyvinuly z personalistiky, kdy neustálý konkurenční tlak organizace a firmy donutil, aby se dlouhodobě a strategicky věnovaly rozvoji svých zaměstnanců, neboť si uvědomily, že nahradit zaměstnance, je velice složité a v mnohých firmách se stávají jedinou a podstatnou konkurenční výhodou.

Hned na začátku této eseje chci zdůraznit, že jde o téma, tak rozsáhlé, že nebude možné se zaměřit na celý jeho obsah, ale snažila jsem se ze všech prostudovaných knih vytáhnout to podstatné a pro mě nejvíce zajímavé.

Klíčová slova:

řízení lidských zdrojů

lidský kapitál

znalosti

personální práce

personální výběrObsah:
 • Úvod 3
  1. Řízení lidských zdrojů 4
  2. Systém lidských zdrojů 5
  2.1 Řízení lidského kapitálu 5-6
  2.2 Řízení znalostí 6
  2.3 Řízení odměňování 6
  3. Význam a funkce řízení lidských zdrojů firmy 7
  4. Personální práce v podniku 8
  4.1 Plánování pracovníků 8
  5. Personální výběr 8
  5.1 Metody personálního výběru 9-10
  Závěr 11
  Seznam použité literatury 12

Zdroje:
 • VEBER, Jaromír a kol.; Management: Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita. 2. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2009. 736 s. ISBN 978-80-7261-200-0
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vydání. Praha: Grada, 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3
 • BĚLOHLÁVEK, František; KOŠŤAN, Pavol; ŠULEŘ, Oldřich. Management. Brno: Computer Press, 2006. 724 s. ISBN 80-251-0396-X