Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 636   projektů
0 nových

Případová studie

«»
Přípona
.doc
Typ
ekonomický plán
Stažené
1 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
2208
Poslední úprava
23.10.2013
Zobrazeno
999 x
Autor:
redsun
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Předpoklad studie
Závazným předpokladem byla skutečnost, že společnost, ve které budeme popisovat způsob vnitřní a vnější komunikace bude splňovat tyto kritéria:

1. Musí jít o podnik, na jehož chodu a řízení se alespoň z části podílí minimálně jeden zahraniční partner/investor.
2. Musí zaměstnávat minimálně 50 pracovníků.

Zvolili jsme si společnost BREVILLIER – URBAN se značkou JOLLY, která zaměstnává celkem okolo 350 zaměstnanců. Firma působí v 7 zemích světa. V ČR působí dceřiná firma JOLLY Trading s. r. o., která zaměstnává 55 zaměstnanců.
Úvod
Tato případová studie si bere za cíl nahlédnout do společnosti JOLLY Trading s. r. o.
a popsat strukturu a prostředí komunikačních vazeb ve společnosti. Studie popisuje způsob komunikace společnosti se svým okolím, tedy cesty, kterými proudí informace z podniku ven a zase zpět.

Nejdříve se v práci zaměříme na analýzu vnitřní komunikace v této firmě poté se pokusíme o popis vnější komunikace. Na konci každé z těchto kapitol práce nastíníme hlavní problémy a navrhneme jejich řešení.
Popis společnosti
Firma JOLLY Trading s.r.o., byla založena v roce 1992 jako dceřiná společnost rakouské firmy BREVILLIER - URBAN, která je tradičním výrobcem školních a kancelářských potřeb se značkou JOLLY a jejíž historie sahá hluboko do minulosti. Firma sídlí v jedné velké budově. Šéf je ve vlastní kanceláři, vedoucí a obchodní oddělení je v jedné velké kanceláři. Expedice je odděleno skleněnou stěnou od výrobní dílny.

Klíčová slova:

komunikace

strategie

marketing

organizace

reklamaObsah:
 • Předpoklad studie 3
  Úvod 3
  Popis společnosti 3
  Historický vývoj 4
  Nabízený sortiment 5
  Marketing a reklama 5
  Informační zdroje 6
  Rozhovor se zaměstnancem společnosti 6
  Studium internetu a dokumentů 7
  Organizační struktura 7
  Komunikace společnosti 8
  Vnitřní komunikace 8
  Komunikace uvnitř centrály 9
  Komunikace mezi centrálou a pobočkami 9
  Problematické oblasti 10
  Vnější komunikace 10
  Problematické oblasti 11
  Závěr 12
  Použité zdroje 12
  Příloha 13
  Použitý dotazník s odpověďmi 13

Zdroje:
 • Rozhovor se zaměstnancem JOLLY Trading s. r. o.
 • http://www.jolly.cz
 • Dokumenty společnosti (firemní katalog a firemní brožury)
 • Psychologie a sociologie řízení; Eva Bedrnová, Ivan Nový a kol; Management Press; Praha 2002