Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Zavedení uživatelského poplatku - případová studie

«»
Přípona
.pdf
Typ
analýza
Stažené
1 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
5837
Poslední úprava
01.06.2015
Zobrazeno
1 573 x
Autor:
petr.cerny
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Uživatelský poplatek je cena za spotřebu smíšeného veřejného statku uživatelem a výše ceny je podmíněna charakterem těchto statků. Předpokladem určení (vyměření) uživatelského poplatku je téměř přesné měření spotřeby. V praxi se však vyskytují případy, že:
- měření spotřeby není možné - nelze vyloučit jedince ze spotřeby;
- měření spotřeby je možné, ale nákladné, zejména v důsledku vzniku tzv. transakčních nákladů, (vysoká cena by odradila od spotřeby);
- jednotlivec není ochoten přispívat na financování nákladů veřejných statků a přitom je využívá;
- vzniká efekt externality.
Tyto uvedené jevy jsou v praxi příčinou volby různě velkého uživatelského poplatku za stejné služby. Obce zohledňují místní podmínky, platební schopnost obyvatelstva, návyky a zvyklosti daného společenství.
Transakční náklady vznikají souběžně se zavedením uživatelského poplatku. Mohou být dost velké a tím snížit efekt ze zavedení uživatelského poplatku (je realizováno vyloučení jedince ze spotřeby, ale za cenu vysokých nákladů). Dalším důvodem může být i snížení poptávky.

Klíčová slova:

management

veřejná správa

užívatelský poplatek

případová studie

poptávkaObsah:
 • 1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
  2. ZADÁNÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE
  Úkol 1: Vyjmenujte argumenty pro a proti zavedení uživatelského poplatku.
  Úkol 2: Jak potvrdíte hypotézu, zda dojde v důsledku zavedení uživatelského poplatku ke snížení návštěvnosti o 20% u nízko-příjmových skupin obyvatelstva.
  Úkol 3: Došlo ke snížení nebo zvýšení ekonomického efektu ze zavedení uživatelského poplatku ve výši 5 Kč?
  Úkol 4: K jakému jevu dojde při bezplatném využívání zámecké zahrady v případě růstu spotřeby z Qo do Qmax? Výsledek znázorněte graficky.
  Úkol 5: Zjistěte zda se jedná o pružnou nebo nepružnou poptávku z hlediska dalšího zvyšování výše uživatelského poplatku na 10 Kč.
  Úkol 6: Jaký bude ekonomický efekt ze zvýšení uživatelského poplatku na 10 Kč?
  Úkol 7: Jaká základní funkce veřejných financí, resp. veřejné ekonomiky, nebo její části, bude popřena zavedením uživatelského poplatku v případě zámecké zahrady?
  Úkol 8: S jakými efekty bude spojena distribuce tohoto veřejného statku?
  Úkol 9: Popište, jaká by měla být obecně struktura uživatelského poplatku v řešené případové studii.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše