Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Analýza hospodaření obce: Vybrané ukazatele

«»
Přípona
.pdf
Typ
analýza
Stažené
1 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
5836
Poslední úprava
01.06.2015
Zobrazeno
1 592 x
Autor:
petr.cerny
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Objem a struktura příjmů je u jednotlivých velikostních kategorií obcí velmi odlišná. Největší část příjmů do obecních rozpočtů plyne z daňových výnosů (sdílené a výlučné daně); menší část příjmové stránky je tvořena nedaňovými příjmy vč. dotací.
Objem daňových příjmů je ovlivňován zejm. hospodářským vývojem a v neposlední řadě rozpočtovým určením. Příjmy obcí jednotlivých velikostních kategorií jsou vysoce odlišné. Menší obce a obce bez vlastního majetku jsou silně závislé na daňových příjmech, kdežto obce větší a mající svůj vlastní majetek mají závislost na daňových příjmech menší. Menší obce v porovnání s většími obcemi mají menší daňový výnos na jednoho obyvatele.
Objem a strukturu výdajů ovlivňují především rozpočtová omezení příjmů, zejména v případě politiky vyrovnaného rozpočtu. Na výši výdajů mají vliv:
- potřeby lokálního veřejného sektoru, kdy statky spotřebovávají pouze obyvatelé dané obce;
- rozsah odpovědnosti i pravomoci obcí za zabezpečování tzv. upřednostněných veřejných statků;
- zabezpečování statků přesahující svým významem příslušnou obec;
- množství statků s dopadem do externalit.
Podíl jednotlivých výdajů je mezi obcemi odlišný; tento vývoj výrazně ovlivňuje velikost obce a počet obyvatel.

Klíčová slova:

ukazatele

hospodaření

teoretické východiska

případové studie

veřejná správaObsah:
 • 1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
  2. ZADÁNÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE
  Úkol 1: Zjistěte příjmy obce na jednoho obyvatele a porovnejte s průměrem všech obcí
  Úkol 2: Porovnání daňových příjmů k celkovým příjmům: Proveďte srovnání sledované obce s celostátním průměrem v oblasti daňových příjmů k celkovým příjmům.
  Úkol 3: Příjmy z dotací u obcí. Zjistěte podíl dotací na celkových příjmech obcí a porovnejte tento stav se sledovanou obcí.
  Úkol 4: Zjistěte velikost dluhu na jednoho obyvatele a porovnejte s celostátním průměrem.
  Úkol 5: Zjistěte strukturu zadluženosti sledované obce a porovnejte strukturu její zadluženosti s celostátním průměrem zadluženosti v daném roce.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše