Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Informační systém střední školy

«»
Přípona
.pdf
Typ
závěrečná práce
Stažené
1 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
10610
Poslední úprava
08.08.2017
Zobrazeno
395 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práce se zabývá strukturou informačního systému a jeho realizací na střední škole. Popisuje architekturu informačního systému, vytvoření systému řízení informační bezpečnosti a zpracovává legislativu související s informačním systémem. Součástí práce je návrh realizace části informačního systému s využitím programu Systém agend pro školy a příklady dokumentů bezpečnostní politiky.

1.1. Úvod do problematiky

Aplikace informačních systémů škol jsou používány již od 80. let dvacátého století, kdy počítače začaly být využívány pro zjednodušení některých administrativních činností ve školách. Nejdříve počítače ve školách sloužily k zaznamenávání výsledků studentů a pro správu financí. Administrativní systémy zaváděné ve školách zefektivnily práci administrativních zaměstnanců školy, ale nebyly integrovány s jinými administrativními softwarovými nástroji. To znamená, že například informace o jednotlivých žácích musely být často do programů znovu zadávány přesto, že již byly k dispozici v elektronické podobě v jiné části systému. V mnohých případech tak používání těchto produktů nevedlo k úspoře času (Basl, 2006).

Současně s velmi rychlým vývojem prostředků ICT se zdokonaluje i softwarové vybavení počítačů. Dnešní technologie vývoje informačních systémů se posouvá směrem k internetu. Nový způsob vývoje programového vybavení sebou přináší nové postupy a pohledy na informační systém jako celek. Tak, jak se vyvíjí internetové aplikace, vyvíjí se i informační systémy. Podobnými metodami a v podobném nebo stejném prostředí (Basl, 2006).

Informační systém školy by měl řešit nejen administrativní činnosti, ale měl by být využit i pro rozhodování a řízení činnosti školy. Jedná se zejména o manažerskou podporu fungování školy a rozhodovací procesy vedení školy, které může pracovat rychleji, efektivněji a pružněji. Zavádění informačního systému ve škole je nutno vnímat i v kontextu konceptu tzv. marketizace (tržního pohledu) na fungování školy. Tento princip se týká takových aspektů jako například soutěžení škol o žáky, vytváření konkurenčního prostředí, srovnání výsledků škol a hodnocení škol. Na úrovni managementu školy je prostřednictvím informačního systému například možné analyzovat a porovnávat výsledky žáků a podle potřeby pružně reagovat na rozdíly ve výsledcích v jednotlivých třídách nebo skupinách žáků. Informační systém by mohl být využit i pro sledování absence žáků a docházky zaměstnanců. Nezbytná je také podpora integrace informačního systému s výukou využívající ICT prostředky. Dále by měl informační systém sloužit jako podpůrný prostředek umožňující komunikaci uvnitř školy (například řízení správy dokumentů), ale i navenek, to znamená komunikaci s rodiči a veřejností.

Klíčová slova:

analýza problému

informační systém

střední škola

architektura

legislativaObsah:
 • 1 Úvod a cíl práce 6
  1.1. Úvod do problematiky 6
  1.2. Cíl práce 7
  2 Přehled literatury 8
  3 Analýza problému, základní pojmy 10
  4 Návrh řešení informačního systému střední školy 17
  4.1. Cíle informačního systému 17
  4.2. Analýza potřeb střední školy v oblasti IS 17
  4.3. Architektura středoškolského informačního systému 21
  4.4. Legislativní požadavky 30
  4.5. Bezpečnost informačního systému 33
  5 Realizace informačního systému s využitím programu SAS 36
  6 Závěr 40
  7 Literatura 42
  Přílohy 44
  A Bezpečnostní události 45
  B Analýza potřeb střední školy v oblasti IS 46
  C Plán obnovy a zálohování dat 60
  D Dokumenty bezpečnostní politiky školy 62
  E Směrnice pro pravidla práce s programem SAS 65